« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT
Volné místo - ministerský XXXX v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: 4217/2019-3    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ministerský XXXX v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy
Č.j.: MSMT-4217/2019-3
Datum: 5.únor 2019
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001071S v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády 106/2015 Sb <.>,o oborech státní služby:
12 – Výzkum,vývoj a inovace <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.březen 2019 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
zajišťování agendy,řízení a implementace podprogramů mezinárodní spolupráce ve výzkumu,vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE (příprava dokumentace,řízení a realizace veřejných soutěží,komunikace s uchazeči a příjemci podpory,poskytování podpory,monitoring a kontrolní činnost,komunikace s partnery);
zajišťování agendy,administrace,implementace a hodnocení programu mezinárodní spolupráce (monitoring,hodnocení výsledků programu);
plnění úkolů vyplývajících ze součinnosti ministerstva s Ministerstvem zahraničních věcí,Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími věcně příslušnými ministerstvy v oblasti výzkumu,vývoje a inovací včetně mezinárodní spolupráce;
zajišťování agendy,výkon metodické a koordinační činnosti a plnění úkolů souvisejících s realizací aktivit bilaterální a multilaterá...

Načteno

edesky.cz/d/2702045

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz