« Najít podobné dokumenty

Obec Tuchlovice - UZSVM výběrové řízení dopis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuchlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
BAŠÍNQVO NÁBŘEŽÍ 090/42,120 90 NOVÉ MĚSTO.PRAHA 2 UZEMNI PRACOVISTE STREDNI CECHY
<br> ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH,Í » / „ ///7
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KLADNQ %) NAM.17.LISTOPADU 2840,272 01 KLADNO
<br> | l Illlllllll || Illlllllllllllllllllllllll|||||l|l|l||l|||l|
<br> 821JSKL12019-SKLM
<br> Obec Tuchlovice VAŠ DOPIS ZN.:
<br> NAŠE C0.: UZSVM/SKUBOZ/ZOl 9-SKLM dle rozdělovníku VYŘIZUJE: XXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 517
<br> E-MAIL: JitkaMala©uzsvmcz
<br> DATSCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> DATUM: 7.2.2019
<br> Tuchlovice,žádost o vyvěšení textu výběrového řízení na prodej pozemku
<br> <,>
<br> Úřad'pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor'Gdloučené pracoviště Kladno (dále jen „Uřad“) zasílá v příloze text výběrového řízení,který se týká prodeje níže uvedené nemovité věci:
<br>.pozemková parcela č.2487 o výměře 30718 m2,vodní plocha,vodní nádrž umělá,přírodní rezervace nebo přírodní památka zapsaná na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Tuchlovice a obcí Tuchlovice,vkatastru nemovitostí vedená Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Kladno
<br> a žádá o jejich vyvěšení na vývěsní tabuli úřadu <.>
<br> Dále Úřad žádá o vyznačeni data,kdy byl text výběrového řízení vyvěšen a poté sejmut z vývěsní tabule a o jejich zaslání zpět našemu odboru na adresu:
<br> Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odbor Odloučené pracoviště Kladno,nám.17.listopadu 2840,272 01 Kladno <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> XXXX M e rtf ik ředitel odboru OP Kladno Příloha viz text

Načteno

edesky.cz/d/2701988


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuchlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz