« Najít podobné dokumenty

Město Chropyně - 22/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)" společnosti DESTRA Co., spol. s r.o.. MCH 1108/2019        č.j.: KUZL 9528/2019 11.02.2019 14.03.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chropyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22/2019
PYNĚ
<br> lllllllpljljjlljljlljljlilllllllllllllllllIlllllllllllll! „Ema ÚŘAD mo
<br> ÚGGÚBUX.podatelna
<br> na.<.>
<br>.Krajský úřad
<br> Zlínského kraje „ <.>,'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> „ ' ' ' ' - - Dl d'l vníku oddelem hodnocení ekologických n2|k e “37" e 0
<br> datum oprávněná úřední osoba číslojednaci spisová značka „ 6.února 2019 Ing.XXXXX XXXXXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXXXXXXXX ZPZE-MV
<br> OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> o vydání integrovaného povolení pro zařízení „ZEVO Chropyně,jižní část (spatovnaY' společnosti DESTRA Co <.>,spol.s r.o.a zaslání předložených podkladů k vyjádření
<br> DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský ů-řad“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust.š 10 a s 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“),ve znění pozdějších předpisů,podle ust.š 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,O krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.5 28 písm.e) ve spojení sustšBB písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O integrované prevenci“),obdržel dne 03.08.2018 žádost od společnosti TECHNlCKÉ SLUZBY OCHRANY OVZDUŠI OSTRAVA spol.sro <.>,Janáčkova 1020/7,702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,IČO 49606123 (date také jen „TESO Ostrava“) zastupující na základě plné moci spelečnost DESTRA Co <.>,spol.s r.o <.>,Komenského 832,768 1.1 Chropyně s přiděleným lČO 607 092 86 (dále také jen „provozovatel zařízení“),o vydání integrovaného povolení pro zařízení „ZEVO Chropyně,jižní část (spalovna)“.Tímto dnem bylo v souladu s ustanovením g 3 odst.1 zákona o integrované prevenci zahájeno ve věci správní řízení <.>
<br> Jedná se o zařízení vkategorii průmyslových činností 5.2.Odstranění nebo využití odpadů vzařízeních určených ktepelnému zpracování odpadu a)...

Načteno

edesky.cz/d/2701654

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chropyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz