« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.03 ze dne 14.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
U S N E S E N Í č.03
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 14.01.2019
na zasedání bylo přítomno 10 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.rozpočet obce Holohlavy na rok 2019 jako schodkový podle předloženého návrhu
<br> v příjmové části 12 898 950,- Kč a výdajové části 23 728 100,- Kč,kdy v případě příjmů
<br> se za závazný ukazatel považuje nejvyšší jednotka druhového třídění a v případě výdajů se
<br> za závazný ukazatel považuje odvětvové třídění rozpočtové skladby.Rozdíl ve výši
<br> 10 829 150,- Kč bude hrazen z přebytku z minulých let <.>
<br> 3.koncept architektonické studie revitalizace obecního parku,zahrady mateřské školy a
<br> návsi obce Holohlavy
dává pokyn:
1.k dokončení architektonické studie revitalizace obecního parku,zahrady mateřské školy a
<br> návsi obce Holohlavy architekty ateliéru ZALUBEM pod souhrnným názvem
<br> architektonická studie „ Náves Holohlavy“
Text usnesení byl schválen 10 hlasy
<br> Holohlavy dne 14.01.2019
XXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXX
<br> starosta obce místostarosta
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Načteno

edesky.cz/d/2699735

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz