« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.03 ze zasedání dne 14.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.03
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 14.01.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXXXXX
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Schválení rozpočtu obce Holohlavy na rok 2019
3.Projednání studie „Revitalizace parku a školní zahrady“
4.Informace
5.Diskuse
6.Usnesení
7.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele.Dále konstatoval,že je přítomno
10 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu  posledního jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel byli
schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Starosta konstatoval,že návrh rozpočtu obce Holohlavy na rok 2019,který byl zveřejněn
<br> na Úřední desce OÚ Holohlavy a oficiálních internetových stránkách obce Holohlavy <,>
<br> nebyl k 14.01.2019 připomínkován <.>
<br> Před schválením rozpočtu byly po projednání zastupiteli provedeny tyto úpravy návrhu
<br> rozpočtu:
<br> příjmová část:
<br> · položka 4112 – navýšení částky o 18 700,- Kč
<br> Celkové navýšení v příjmové části rozpočtu oproti návrhu rozpočtu činí 18 700,- Kč
Snížení schodku rozpočtu oproti návrhu rozpočtu činí 18 700,- Kč
Poté zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Holohlavy na rok 2019 (viz.příloha č.1)
<br> jako schodkový podle předloženého návrhu v příjmové části 12 898 950,- Kč a výdajové
<br> části 23 728 100,- Kč,kdy v případě příjmů se za závazný ukazatel považuje nejvyšší
<br> jednotka druhového třídění a v případě výdajů se za závazný ukazatel považuje odvětvové
<br> třídění rozpoč...

Načteno

edesky.cz/d/2699734

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz