« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - OZV č.2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.2/2019
Obec Boháňka
Zastupitelstvo obce
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Obecně závazná vyhláška
č.2/2019 <,>
<br> kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Boháňka
<br> Zastupitelstvo obce Boháňka se na svém zasedání dne 17.1.2019 usnesením č.2/2019
usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1
<br> Zrušení obecně závazné vyhlášky
<br> Ruší se obecně závazná vyhláška č.2/2017,která stanovuje cenu vodného za odběr vody
z obecního vodovodu pro oblast Boháňka - Votuz ze dne 24.1.2017 <.>
<br> Čl.2
<br> Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br> ……………………………………….<.> …………………………………….<.>
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta místostarosta
<br> Vyvěšeno: X.X.2019
<br> Sejmuto: 24.2.2019
<br> Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/2699165

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz