« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Rozepsaný rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozepsaný rozpočet 2019
may/';;
<br> Clalo Mam
<br> Másla
<br> Druh dokladů"
<br> KXXKXX
<br> XX
<br> XX
<br> Jřc'fgflf/ff "
<br> Frnvod
<br> _x_ 5/9
<br> K ůdlu banan
<br> K6
<br> zůslnlku
<br> !?,ÁM-é f
<br> "If-'g r- ž/ŽŽ,_Ř
<br> "uuu-unum.<.> -lnu-I
<br> ' I XXX.bralo dokl.<.> sů AÚ Odd.s XXX.:P XX ORJ GRE Má dáli Dal Text u'zůulnlnk banky xx xxxxxx x'xx xx xxxx xxxxkxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Ko h K6 Ka „ QU/Í / * !,3/.<.> fíYf if,/“U „' Šý! '" )pcly Pix-,* A,“ F.C <.>,_ _ÍŘZWL'Č'j/ ' PM %0 má?/? <.>,///// 1/4759,"Ú" "?!/Mc“ bn.757; (V ***-“4- ; (*f*-??.Á/ÁČ,už; Ú— “ /,_//.- :**Ýf/ „Ž./Lán 9 :; J/ťf-ž—áá.'.f' „4274 _ „ff,M.;; co:/' 2/15 ___ <.>,$$$/$„ „„V t;;n „žiťí“ _/*_=*£ ',_; 59,1" / 2/7 5“- _5' ???),/a,; 7 ; ___;„ „)a/5 „<< f 4214,ze-?" m * _' y,; „ŽV (513 9 4- (v.' a),;;; „fn gaz—> ;,<.> ; a;) 45514 Ázýú ',? \?CJ ' Žár “!J/Z'zf- „";/J 57; 52 537/2/ ?a/ 57.1; Kif/í ' / W“ ' Zá?í/"3 =“ % -,»' „(“—3744 £ Éf <.>,?„x,„72/552 72-,zř/"ž v ' *Š/ z/fCĚrC-f f**wq „.2x74— (>L 193“ “*,/)L“ Á “* Alff—'.„%./M.((,/a,; 034,5.C'V'v; / 24,4 ___L AČ,;,: f„ ;;,; z/š (z,“€*/M ýf/"ffg ÉÁ— 5/ '! Écf/Č iu %? „navíc:/z ) „Ať/f 55,5%?.J/„ťf / * T ' ?lfm “H“ ; ““;—““i *,“13x 332 Jí W “T“ “UČ „ “$$$-šílí“ „2575 (i.nl/'; „z.;/;;; fan/.&,' ' „f_i/V',jŽ'“„*.5 „(</%!? ' „ŽS píď; _,JME/577 ;- zr.<.> %.;;Df,ý,-n,<„ 24,3% 5:99 ffi/f (ff/" „ffi/" =' DCC,/ (,i/L 414,74.<.> ???/'C' " \ t;,i) 4:72:44 4737 (Ú? ŘÍJ? // 0—31,„ \_ _ k,72,7 /J J/A/fť/22ž „f_i/»: „ží ;; _,<.> ; * ' 521/41 ČTK]-; \ fiat! ' _ 7? 77 M „Ti.-7 &' / f._,___—_mmnh /fl _//JZ£L_._,„ 9.4? lva » / / Kol-“roli: _____!____ /__,_,?:.L gp „%;/); ',; m %V
<br>.<.>.vvwl-u'llillllll „,nnulu-ug.<.>.-.n.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> : _ _ „___/_: __ 4_____./ „.<.> lummoz \fgý/žmz ;g/ _ _ ___/23 „Vč „,umana (;,; ___ ___ngpz _ u_j/4 __ „7207 / “Mar.<.>.“
<br> * / nám,/(g:,___ "y;/fa? 294"- 41,0?
<br>._ „,<.>.1.„ „5—- š-P ); u <.>,<,> -,f : 2,t I/ z: !.- ť „»
<br> V ;;;šTWfA (727_L/ť'7l/ ——_/J / (.;1'7 73% A
<br> Hl? m;;.W“ „*'í'“ WW „**/W W WW * 523/2“...

Načteno

edesky.cz/d/2699041


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz