« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
O b e c n í ú ř a d B o h d a l e c
<br> Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br> V souladu s § 14c písm.c) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro volby do Poslanecké sněmovny,které se konají ve dnech 20.a 21.října 2017,stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v obci Bohdalec:
<br> Minimální počet členů okrskové volební komise: 5
OTISK RAZÍTKA
V Bohdalci 20.srpna 2017
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
O b e c n í ú ř a d B o h d a l e c
<br> Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br>
V souladu s § 14c písm.f) zák.č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji politickým stranám,politickým hnutím,koalicím a nezávislým kandidátům,jejichž kandidátní listina,případně přihláška k registraci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,které se konají ve dnech 20.a 21.října 2017,byla zaregistrována <,>
že v obci Bohdalec je počet volebních okrsků 1 (jeden) a tento sídlí v místnosti čekárny obecního úřadu,která se nachází v budově Kulturního domu v Bohdalci,číslo popísné 101 <.>
OTISK RAZÍTKA <.>
V Bohdalci 5.září 2017
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
O b e c n í ú ř a d B o h d a l e c
<br> Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br> V souladu s § 14e odst.7 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,pro volby do Poslanecké sněmovny,které se konají ve dnech 20.a 21.října 2017 <.>
jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise v Bohdalci
paní Renatu Staňkovou,bytem Bohdalec 58
OTISK RAZÍTKA <.>
V Bohdalci 9.září 2017
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Obecní úřad Bohdalec,Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br>
Vážená členko,vážený člene okrskové volební komise <,>
<br>
podle § 14c písm.d) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám první zasedání okrskové volební komise v Bohdalci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,které proběhnou ve dnech 20.a 21.října 2017 <.>
<br>
Zasedání komise se uskuteční v úterý 26.září 2017 v 19.00 v kanceláři Obecního úřadu v Bohdalci <.>
<br>
Přineste si prosím s sebou Váš občanský průkaz <.>
<br>
<br>
Předem děkuji za Vaši účast a jsem s pozdravem <.>
<br> V Bohdalci 22.září 2017
<br>
<br>
Za Obecní úřad Bohdalec
<br> OTISK RAZÍTKA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
Oznámení o době a místě konání voleb
O b e c n í ú ř a d B o h d a l e c
<br> Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> Starosta obce Bohdalec v souladu s § 15 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20.října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 21.října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin <.>
2.Místem konání voleb ve volebním okrsku Bohdalec je volební místnost – Čekárna obecního úřadu v kulturním domě v Bohdalci,č.101 <.>
<br> 3.Voliči bude hlasování umožněno poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková komise zřízena.V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 (dva) své členy s přenosnou volební schránkou,úřední obálkou a hlasovacími lístky.Při hlasování postupují členové volební komise tak,aby byla zachována tajnost hlasování <.>
<br> V Bohdalci 5.října 2017
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2698801

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz