« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejněni návrhu Aktualizace Č. 2 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina pro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejněni návrhu Aktualizace Č. 2 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území strana 2
XXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,tel <.>
XXX XXX XXX,popř.ostatní pracovníci oddělení) <.>
<br> V souladu s § 37 odst.3 může k návrhu Aktualizace Č.2 ZÚR a k Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky každý uplatnit písemné
připomínky.K později uplatněným připomlnkám se nepřihlížř <.>
<br> V souladu s § 22 odst.3 stavebnfho zákona se připomínky zasilaji písemnou formou a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,své připomínky zasilejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,58733
Jihlava,ID datové schránky ksab3eu <.>
<br> Ing.XXXX XXXX
vedoucí o dělení územního plánování otisk razftka
<br> Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Krajského úřadu - Obecního úřadu - Úřadu městyse - Městského úřadu Magistrátu města')
<br> JP.tf.A Ur::.<.>
Vyvěšeno dne:.);ril;.<.> 1: ~!.Ýi <.>
<br> Sejmuto dne: <.>
<br> Elektronická úřední deska:
<br> Vyvěšeno dne:.!:Q:.d.r//)!.rP.<.> <.>
<br> Sejmuto dne:.OBECNí ÚŘAD BOHDALEC
BOHDALEC 101
592 55 Bobrová /
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<,> " <.>,',<,>,<.> <.>,<.> <.>,<.>.~,<.>,<.>
razítko a podpis pracovnlka odpovědného za vyvěšeni
<br> 'j nehodlcl se škrtne
<br> POZN <.>
Tato veřejná vyhláška musí být na úřední desce vyvěšena ode dne vyvěšení po dobu 45 dnů <.>
Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její zaslání zpět na Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor
územního plánováni a stavebního řádu,Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> trslo jednacl: KUJI 5313/2016
OUP 218/2015 OUP-36
<br> CIslo stránky I 2
Veřejná vyhláška Oznámení o zveřejněni návrhu Aktualizace Č. 2 Zásad územniho rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
I

Načteno

edesky.cz/d/2698794

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz