« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Záměr obce 1/2018 - prodej plynárenského zařízení Za Školou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

606022_GP_00324
20.7.2017 104/2017
<br> viz.seznam souřadnic
<br> Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta
možnost seznámit se v terénu s průběhem
navrhovaných nových hranic,které byly označeny
předepsaným způsobem:
<br> Mapový list: Velké Meziříčí 3-2/31
Kat.území: Bohdalec
Obec: Bohdalec
Okres: Žďár nad Sázavou
Číslo plánu: 324-10/2017
<br> Vyhotovitel: Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě <.>
<br> Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě
uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu <.>
<br> Dne: Číslo: Dne: Číslo:
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů 1598/95
<br> Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů
<br> pro Jméno,příjmení: Ing.XXXX XXXXX Jméno,příjmení:
GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
<br> vymezení rozsahu věcného břemene
<br> k části pozemku
<br> Pavel Sklenář-geodetické služby
Bohdalec 13
592 55 Bobrová
<br> 831/16 831/16 1
<br> 828/20 828/20 1
<br> 828/19 828/19 1
<br> 828/18 828/18 1
<br> 828/3 828/3 1
<br> parc.číslem
ha m
<br> 2
Způsob využití
<br> parc.číslem
ha m
<br> 2
Způsob využití Způsob využití
<br> výměr katastru
nemovitostí
<br> dřívější poz <.>
evidenci
<br> vlastnictví
ha m
<br> 2 dílu
<br> pozemku pozemku určení Číslo listu Označení
<br> Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.Díl přechází z pozemku
označeného v Výměra dílu
<br> Porovnání se stavem evidence právních vztahů
<br> Dosavadní stav Nový stav
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Vlastnik
Textové pole
21.7.2017
<br>
<br> 300-40 634645.72 1125117.63 3 věcné břemeno-priska
<br> 300-34 634590.51 1125141.67 3 věcné břemeno-priska
<br> 300-30 634541.01 1125141.90 3 věcné břemeno-priska
<br> 300-26 634495.26 1125154.75 ...
Záměr prodeje plynárenského zařízení Obec Bohdalec
O b e c B o h d a l e c
Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br> okres Žďár nad Sázavou,kraj Vysočina
Obec Bohdalec zveřejňuje v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/200 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> řízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ZÁMĚR OBCE:
<br> Prodej vybudovaného plynárenského zařízení <.>
<br> Jedná se o vybudovaný STL plynovod a přípojky v obci Bohdalec.Parcely se nacházejí na
okraji obce směrem na Hodíškov,v lokalitě Za školou.Plynovod a přípojky jsou umístěny na
pozemcích č.828/3 a 828/18,828/19,828/20 a 828/16 v k.ú.Bohdalec <.>
<br> Potrubí materiál dimenze délka v metrech
STL 1PE 63 202,39
STL 1PE 32 97,76
___________________________________________________________________________
Celkem 300,15
<br> K tomuto záměru je možno se vyjádřit do 24.5.2018 <.>
<br> Otisk razítka obce
<br> XXXXXX XXXXXXXX v.r <.>
místostarosta obce
<br> Příloha: Geometrický plán
<br> Vyvěšeno: 27.4.2018 i na elektronické úřední desce
Sejmuto:
Schváleno:
___________________________________________________________________________
Telefon: 566 673 161 http://www.obecbohdalec.cz Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou <,>
Fax: 566 673 932 e-mail: starosta@obecbohdalec.cz číslo účtu: 30922751/0100
Mobil: 724 161 138 ID datové schránky: fsra933 IČO: 00599280

Načteno

edesky.cz/d/2698793

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz