« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ždírec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
Obec Ždírec
Obecní úřad Ždírec
<br> INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ždírec
Obecní úřad Ždírec v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ždírec,svolaného správcem obce Ždírec – Mgr.Lucií Dvořákovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
Obec Ždírec – kulturní místnost obecního úřadu,Ždírec č.p.23
<br> Doba konání:
<br>
16.února 2019 od 09:00
<br> Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
<br> b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> c) volba starosty
<br> d) volba místostarosty
<br> 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.2 zákona o obcích)
6) Zpráva správce obce o výkonu své funkce dle § 98 odst.4 zákona o obcích
7) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br>
V obci Ždírec,dne 8.února 2019
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Správce obce Ždírec
Vyvěšeno na úřední desce dne:X.2.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2698583

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz