« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Rozpočtové opatření č.1 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 -ze dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 - 6.2.2019
Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.271 / Uc06xp
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 6.2.2019
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2019
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1) 716 900,00
<br> 000000000 4112 0,00 170 100,000000 0000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v2) 170 100,00
<br> 0,00 887 000,00 887 000,00celkem:0000Paragraf *
<br> Změny za paragraf celkem 0,00 887 000,00 887 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 12 505 000,00 887 000,00 13 392 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz
Rozpočet
<br> před změnou Změna
Rozpočet
po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX -XX XXX,000000 1014 000 Poplatek útulku za odchyt /umístění psa 3) 0,00
<br> 000000000 5222 0,00 12 000,000000 1014 000 Neinvestiční transfery spolkům - útulek Žim 4) 12 000,00
<br> 12 000,00 0,00 12 000,00celkem:1014Paragraf Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl *
000000000 5169 0,00 167 000,000000 2321 000 Nákup ostatních služeb 5) 167 000,00
<br> 0,00 167 000,00 167 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5222 130 000,00 3 000,000000 3419 000 TČ Neinvestiční transfery spolkům 6) 133 000,00
<br> 130 000,00 3 000,00 133 000,00celkem:3419Paragraf Ostatní sportovní činnost *
000000000 5365 0,00 717 000,000000 6399 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů7) 717 000,00
<br> 0,00 717 000,00 717 000,00celkem:6399Paragraf Ostatní finanční operace *
<br> Změny za paragraf celkem 142 000,00 887 000,00 1 029 000,00
<br> VÝDAJE celkem 12 505 000,00 887 000,00 13 392 000,00
<br> Zpracoval: XXXXX XXXX dne: X.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <...

Načteno

edesky.cz/d/2697485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz