« Najít podobné dokumenty

Město Nové Sedlo - Usnesení z jednání 2. RM ze dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
U S N E S E N Í
<br> ze 2.jednání RM,které se konalo dne 6.2.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení kulturních akcí za II.pololetí roku 2018“ <.>
<br>
RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti za rok 2018“ <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Přehled oprav bytového fondu za rok 2018“
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Přehled prodaných bytů a domů z majetku města v roce
<br> 2018“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.37/2019
<br> RM schvaluje směrnici č.1/2019 – Etický kodex úředníků a zaměstnanců Městského
<br> úřadu Nové Sedlo <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM nepřijala usnesení ve věci prodeje pozemků parcelní čísla č.I.- tj.pozemek p.číslo
<br> 130 a část pozemku p.č.138/1,131 v k.ú.Loučky u Lokte,obec Nové Sedlo o celkové
<br> rozloze cca 1058 m2 za celkovou cenu 369.000,- Kč k výstavbě rodinného domu a
<br> postupuje do zastupitelstva města.Návrh byl zamítnut <.>
<br> Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí protokol o autorizovaném měření imisí a postupuje do
<br> zastupitelstva města <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018
<br> a postupuje do zastupitelstva města <.>
<br>
<br> Usnesení č.38/2019
<br> RM schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti,číslo: č.IO-12-
<br> 0000198/01,název stavby „Zařízení distribuční soustavy“ na p.p.č.404/4,432/1,433/2
<br> v k.ú.Nové Sedlo u Lokte mezi Městem Nové Sedlo a ČEZ Distribuce,a.s.<,>
<br> MONTPROJEKT,a.s <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Usnesení č.39/2019
<br> RM schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti,č.IO-12-0000198/02 <,>
<br> název stavby „Zařízení distribuční soustavy“ na p.p.č.403 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte
<br> mezi Městem Nové Sedlo a ČEZ Distribuce,a.s <.>,MONTPROJEKT,a.s <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Us...
Obsah vyvěšení
1
<br>
U S N E S E N Í
<br> ze 2.jednání RM,které se konalo dne 6.2.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Zhodnocení kulturních akcí za II.pololetí roku 2018“ <.>
<br>
RM bere na vědomí „Zprávu o činnosti sboru pro občanské záležitosti za rok 2018“ <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Přehled oprav bytového fondu za rok 2018“
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu „Přehled prodaných bytů a domů z majetku města v roce
<br> 2018“ <.>
<br>
<br> Usnesení č.37/2019
<br> RM schvaluje směrnici č.1/2019 – Etický kodex úředníků a zaměstnanců Městského
<br> úřadu Nové Sedlo <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM nepřijala usnesení ve věci prodeje pozemků parcelní čísla č.I.- tj.pozemek p.číslo
<br> 130 a část pozemku p.č.138/1,131 v k.ú.Loučky u Lokte,obec Nové Sedlo o celkové
<br> rozloze cca 1058 m2 za celkovou cenu 369.000,- Kč k výstavbě rodinného domu a
<br> postupuje do zastupitelstva města.Návrh byl zamítnut <.>
<br> Pro: // Proti: 5 Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí protokol o autorizovaném měření imisí a postupuje do
<br> zastupitelstva města <.>
<br>
<br> RM bere na vědomí protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018
<br> a postupuje do zastupitelstva města <.>
<br>
<br> Usnesení č.38/2019
<br> RM schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti,číslo: č.IO-12-
<br> 0000198/01,název stavby „Zařízení distribuční soustavy“ na p.p.č.404/4,432/1,433/2
<br> v k.ú.Nové Sedlo u Lokte mezi Městem Nové Sedlo a ČEZ Distribuce,a.s.<,>
<br> MONTPROJEKT,a.s <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Usnesení č.39/2019
<br> RM schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti,č.IO-12-0000198/02 <,>
<br> název stavby „Zařízení distribuční soustavy“ na p.p.č.403 v k.ú.Nové Sedlo u Lokte
<br> mezi Městem Nové Sedlo a ČEZ Distribuce,a.s <.>,MONTPROJEKT,a.s <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Us...

Načteno

edesky.cz/d/2697126

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz