« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Záměr prodeje majetku obce Rtyně nad Bílinou - /v rámci plánované realizace stavby: „III/25817 Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“/ pozemky na LV č. 10001 ze dne 6.2.2019 :

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh GP
WKAZ DDSAVADNÍHD A NOVÉHO STAVU úmuú KAThSTRU N emovrrosri
<br> Dosavadní stav
<br> Nový stav
<br> '—"rm |,- rm m p::mmu.<.>
<br> :vquH
<br> mup-mm.'Iyps: _.- :
<br> p-GIPIII'l-m |.:
<br> |:.n- Zp.'.:iub e_njil' nm::h využli
<br> 3n||w"2ni <|“ :ilnvn'lcrárlcnrx: prárnl'm l:;lhů
<br> & XXX XXX.'.I'g'nv'nm rn.<.> vlir-InlJ—ll cm <.>
<br> |: i| nřnmizv'v prvnm-|| u.“lm' ||r|n"D \-
<br> kabinu mais“ m._ na
<br> |md1|r|i:i
<br> -:'J:n.1ř.r.n|
<br> xt.63:2
<br> nm.|1| <.>
<br> 333
<br> HIIHH
<br> HIIDÍH
<br> lan.—nl
<br> Huml l-ťlmll [(IC-“fill
<br> r>r1
<br> 5.4
<br> IJIIHJI
<br> Ulli-I'll
<br> 7-4
<br> na
<br> “13 Změna výmety -4 u: pulilť šif-udmll.písm a) kamsuúLui vyhlaáky u [\illk'tl'j E-
<br> Ú) Rua/díl | I II“.: vanklů mukmulllrnim VÝHLÉI fhml.|4.ť\ “: lrhv Lama“
<br> '4) Oprava GPL" |J|J|llť „*.'-44.DUAL ] hlas-Jam." \ryhlášxyu duswadnj :13 ram-Jy st.r
<br> Na Ma.<.> -stvlastmka pulbml-C'J nelnyly hun; &.I &?
<br> výr-lawhuu Í'I1[I:-—lIIÍL']1 podpěr
<br> lir označeny uraluu slz-:uIJ-aa-L \: E\ll'llldL'.s umana-“ení
<br> _ Lal.-J-JSI.2 whl 3
<br>.kv) 'J chlbavuctlipalm:"fč.2[ř'-'-'.1f\
<br> „13 Z Ll'Ll'f'U-d'll uhluřeni
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> (.Je-mrrrk ky pb'.u.-.\.'-r|m.-.1u: n|1rimJ lý mu.-mnm; ma.-np.:
<br> yen-„.<.>.na „n'-H nrmnf npn'ďnčnŠ ?rlnn'lnn'ftlcý my.-u_n <.>
<br> pro
<br> |||\:"r.'|.nri'nui ' ' lng.Í'ulr \.Lsull'nnukj:
<br>.Wdůlcni rmy ku.úpravu gm'mnhtll'lrkchn.1
<br> |"v.|r.<.> \r.|.\ „: „ladu—': r_\|.\\||E||—.\
<br> '.iSŠZÚň
<br>,Dan:.„umn -1 \.“:|.|_\.- <.>
<br> 1<.kina 3er m.<.> <.>
<br> 23 2033
<br> n-.|'.'|.\|1||:<||.\<|.i.|.1|-:i.<.> \|n|-.<.> \:.||\i<._m
<br>.1|1'i “||-|.<.>.'.IM' Mun: M |
<br> \'\In\1;r,i|.:|.||1j'.<.> Pul.— \-'Lxl1'14r' sk)" (]FÚKA RTÍNG Tovární 3-1
<br> | Íslí r aal lahum
<br> Em“ '|'\|.<'|ll'J: 4 |.1-;'.41|.:J.u| s <.>
<br> [)knus Tepllrr
<br> Ch:.: Rlyrč rad Tiililtuu
<br> KHL up.-m i:
<br> kaiurlňln | úhd gnuhlmi :.<.> řfllwň-Ím putcL
<br> KU pro Ustec-cý kral KP_en|ice
<br> In.Iva Kl'mové
<br> P P-SZIZOZQ-SDŠ ...
Trvalý zábor k.ú. Rtyně nad Bílinou - mapka.pdf
Trvalý zábor
k.ú.: Rtyně nad Bílinou
<br> LV - list vlastnictví vlastník
<br> 10001 Obec Rtyně nad Bílinou
<br> parcelní číslo výměra trvalého záboru (m
2
)
<br> 207/33 1
<br> 207/36 50
<br> 207/49 21
<br> 681 1
Záměr prodeje majetku obce Rtyně nad Bílinou - /v rámci plánované realizace stavby: „III/25817 Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“/ pozemky na LV č. 10001 ze dne 6.2.2019 

Načteno

edesky.cz/d/2694904

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz