« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - žádost o poskytnutí informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

slib_zastupitelu.pdf 136,40 kB

SLIB ČLENA ąASTUgITELSTVA
MO PLZEN 5 _ KRIMICE
<br> Slibıăťvěrnost České republice.Slibuji na Svou čest a Svëdomí <,>
<br> že svoji funkci budu Vykonávat Svědomitě,v Zájmu města Plzně a jeho
<br> Občanů a řídit Se Ústavøn a zákony České republiky <.>
<br> Jméno a příjmení
<br> Martin
<br> Marcela
<br> Libor
<br> Vlastimil
<br> Zdeněk
<br> Vladimír
<br> Jan
<br> Vít
<br> podpis
<br> FANTA
<br> WAGNEROVÁ
<br> KUBÍČEK
<br> BAYER
<br> FLEIŠMAN
<br> LOBKOWICZ
<br> CUBR
<br> MOJŽÍŠ
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> V Plzni;` dne XX.XX.XXXX
<br> XXXXXX XXXX
<br> V Plzni,dne XX.XX.2015

odpoved_Z106.pdf 300,71 kB

Úřad městského øhvødn Plzeň 5 _ Křimice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Prvomájová 100
322 00 Plzeň q Křimice
<br> vÁŠ DOPIS zNAeKY; zE DNE NAŠE zNAČKA VYŘIZUJBr LINKA v PLZNI _ KŘıMıcicH DNE
12.11.2015 00105115512015 Pıøøhýıa'f'aosssos 25.11.2015
VĚC:
<br> Poskytnutí informací podle zákona ě.106/1999 Sb <.>,O svobodném přístupu k informacím,ve
znění pozdějších předpisů
<br> Dne 16.listopadu 2015 jsme Obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle Zákona ě <.>
106/1999 Sb <.>,O Svobodněm přístupu k informacím,Ve Znění pozdějších předpisů,Ve Věci textu
Slibu zastupitele z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského Obvodu Plzeň 5 <.>
<br> K Výše uvedené žádosti uvádíme:
<br> Na základě Vašeho požadavku odpověd“ Včetně přílohy (kopie,slibu Zastupitele Z ustavujícího
zasedáníZaSmpžtelsrva městského Obvodu Plzeň 5) Zasíláme e-mailem <.>
<br> Podle § 5 odst.3 zákona č.106/1999 Sb <.>,O svobodném přístupu k informacím,ve Znění pozdějších předpisů bude
poskytnutá informace zveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce MO Plzeň 5 - Křimice
(http:// um05.plzen.eu)
<br> J "f' *fl
Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
pověřený k Výkonu činností tajemníka
Na úřední desce vyvěšeno dne: UMO Plzeň 5 ` KÍIIIIICŰ
<br>
<br> 2 5 -ll- 2015
<br> sňato dno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Zároveň zvořoìněno łZ|:ıı.ısr:›b0rrı
umožňujícím dátkovy přístup
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO
378036801 KB PL-mësıø č.0.19-1542631 110100 075370

Načteno

edesky.cz/d/269468

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz