« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Schválený rozpočet pro rok 2018 - vyrovnaný - schválen dne 20.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet pro rok 2018 položkově- vyrovnaný - schváleno 20.12.2017
Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.132 / Uc19s
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 21.12.2017
<br> 1 / 10
Schválený rozpočet roku 2018
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů,organizací a položek
<br> Par Org Pol N+Z+Uz Schválený rozpočetPopisZJ
<br> 0000
<br> 0000000000000 11110000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00000
<br> 0000000000000 11120000 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00000
<br> 0000000000000 11130000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00000
<br> 0000000000000 11210000 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00000
<br> 0000000000000 12110000 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00000
<br> 0000000000000 13320000 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00000
<br> 0000000000000 13610000 Správní poplatky 14 800,00000
<br> 0000000000000 13810000 Daň z hazardních her 40 000,00000
<br> 0000000000000 15110000 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00000
<br> Org: 0000 obec 8 935 800,00 **
8 935 800,000000Celkem Par:
<br> 2411 Záležitosti pošt
<br> 0000000000000 21112411 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 000,00000
<br> Org: 0000 obec 145 000,00 **
145 000,002411 Záležitosti poštCelkem Par:
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 0000000000000 23213399 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00000
<br> Org: 0000 obec 80 000,00 **
80 000,003399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředkůCelkem Par:
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 0000000000000 21113419 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00000
<br> Org: 0000 obec 8 000,00 **
8 000,003419 Ostatní tělovýchovná činnostCelkem Par:
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 392 000,00000
<br> 0000000000000 21323612 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 861 000,00000
<br> Org: 0000 obec 1 253 000,00 **
1 253 000,003612 Bytové hospodářstvíCelkem Par:
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 0000000000000 21113613 Příjmy z poskytování služeb a výrob...
Schválený rozpočet pro rok 2018 závazné ukazatele §- vyrovnaný - schváleno 20.12.2017
zpracováno:
<br> strana: 1 / 4
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 21.12.2017
<br> PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX 8 935 800,00
<br> 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 145 000,00
<br> 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 80 000,00
<br> 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00
<br> 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 253 000,00
<br> 3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství 84 000,00
<br> 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 10 000,00
<br> 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74 000,00
<br> 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130 000,00
<br> 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200,00
<br> 6330 XXXX XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 10 870 000,00
<br>
<br> zpracováno:
<br> strana: 2 / 4
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.132 / Uc19r
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 21.12.2017
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
<br> XXXX XXXX XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 12 000,00
<br> 2212 XXXX XXXX Silnice 430 000,00
<br> 2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 130 000,00
<br> 2310 XXXX XXXX Pitná voda 75 000,00
<br> 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 275 000,00
<br> 3113 XXXX XXXX Základní školy 330 000,00
<br> 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 55 000,00
<br> 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 100 000,00
<br> 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachov...

Načteno

edesky.cz/d/2693948

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz