« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Veřejná vyhláška na veřejné projednání návrhu ÚP Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška na veřejné projednání návrhu ÚP Lesná
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455111,fax.565455133,e-mail: stavurad©mestopacov.cz
<br> Č.j.: MP/01582/2019/Výst/St Pacov,dne 6.2.2019 Spis.zn.: Výst./2016/08599 St Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX tel.XXX XXX XXX
<br> OZNÁMENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Městský úřad Pacov,odbor Výstavby,náměstí Svobody 1,395 01 Pacov (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle & 6 Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s š 50 odst.1 stavebního zákona zpracování návrhu
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ a projednal ho s dotčenými orgány,krajským úřadem a příslušnými obcemi <.>
<br> Pořizovatel v souladu s š 52 odst.1 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou.Pořizovatel oznamuje,že veřejné projednání se koná
<br> ve středu 20.3.2019 V 15:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných V budově Obecního úřadu Lesná <.>
<br> Součástí veřejného projednání bude odborný výklad k návrhu územního plánu <.>
<br> Do kompletního návrhu územnůio plánu je možné nahlédnout u pořizovatele (Městský úřad Pacov,odbor výstavby,pondělí a středa 8:00 — 17:00,úterý,čtvrtek a pátek 8:00 — 14:30 hod),a pomocí dálkového přístupu na webových stránkách města Pacov: htlh:.:waw.sneslnnncuv.czfnavrh—uzenmilin-nlunu-lema- noriklutlv-Dru-vercinc-nrnicdnuni—EO-J-EDl *)!tl-ES-lňřu | = I 2 I 2 a na Obecním úřadu Lesná <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky,dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska kčástem řešení,které byly od společného jednání podle š 50 stavebniho zákona změněny,a každý své připomínky <.>
<br> Upozornění:
<br> K později...

Načteno

edesky.cz/d/2693433

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz