« Najít podobné dokumenty

Obec Slapy - Stavební povolení (rekon.silnice II/102))

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

staveb-povol.pdf
ČERNOŠICE
<br> Městský úřad Cernošice
<br> Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19
<br> 120 00 Praha 2
<br> 9pis.ZN.výst.:29131/2018/Se V Praze dne 18.01.2019 C.j.: MUCE 4375/2019 OSU vyřizuje: XXXXXX XXXXXX,Podskalská XX,Praha X tel./e-mail: XXX 982 385 / monika.semova©mestocernosicecz ROZHODNUTI
<br> STAVEBNÍPOVOLENÍ Výroková část: Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad oddělení dopravy a správy komunikací„ jako sitniční správní úřad příslušný podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a g 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
<br> zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle 5111 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 09.05.2018 podal
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,přísp.org„ IČO 00066001,Zborovská 81/11,150 00 Praha,kterou zastupuje Pontex,spol.s r.o <.>,ICO 40763439,Bezová 1658/1,147 00 Praha
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle 5 115 stavebního zákona a 5 180 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení nástavbu:
<br> rekonstrukce silnice II/102 hranice hl.m.Prahy- Štěchovice II.etapa
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.81,parc.č.84/1,86/60,91,93/3,103/1,103/3,123/2,123/3,124/3,147/1,147/2,147/23,616/1,616/7,654/12 v katastrálním území Davle,parc.č.860/1,860/6,860/7,860/15,860/16,860/17,860/18,860/19,860/20,860/22 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem,parc.č.374/3,375/3,470/3,470/4,470/8 v katastrálním území Masečín,parc.č.496/1 v katastrálním území Slapy nad Vltavou,st.p.70/1,77,parc.č.5/3,13,23/7,138/2,144/2,181/5,453/2,454,658/1,664,671/2,692/1,692/42,692/53,693/2,696,700/4,700/9,712/1,712/3,726/2 v katastrá...

Načteno

edesky.cz/d/2690824

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz