« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 3/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 3.pdf [0,14 MB]
Zápis a usnesení č.3
<br> ze 3.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 23.Iedna 2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce Program:
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele <.>
<br> Schválení programu <.>
<br> Kontrola zápisu z 2.zasedání <.>
<br> Schválení účelových dotací z rozpočtu obce Lodín spolku seniorů Lodín a Janatov,spolku Lodíňáci a SDH Lodín <.>
<br> Schválení výše nájemného v obecních bytech <.>
<br> Volba výběrové kómise na nájemce obecního hostince <.>
<br> Přednesení návrhu výběrové komise na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace.Informace starosty <.>
<br> Diskuse <.>
<br> asus—:
<br> PPONPWS"
<br> Ji Určení ověřovatelů a zapisovatele ?
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Byla povolena diskuse před každým projednávaným bodem.Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX
<br> Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Návrh usnesení: Starosta obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Ing.Davida Antoše a Aleše Bradnu.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3-1 bylo schváleno <.>
<br> ] 2.Schválení programu ? Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.Návrh usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3-2 bylo schváleno <.>
<br> [_3.Kontrola zápisu z 2.zasedání ZO Zápis byl řádně vyvěšen a do dnešního dne k němu nebylo připomínek <.>
<br> ZO vzalo na vědomí
<br> 4.Schválení účelových dotací z rozpočtu obce Lodín pro spolek seniorů Lodína a Janatov <,>
<br> IV!
<br> spolek Lodlnaci a SDH Lodín
<br> Žádosti byly řádně vyvěšeny po dobu 15 ti dní na úředních deskách obce.K dnešnímu dni nebyla podána žádná námitka či dotaz.20 hlasovalo pro všechny žádosti najednou <.>
<br> Starosta sdělil,že on sám,M.Dvořáková,M.Balcar a A.Bradna jsou členy spolku Lodíňáci a jsou ve střetu zájmu,a ...

Načteno

edesky.cz/d/2689377

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz