« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Rozpočet obce Vrbčany na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Položka Název rozpočet schválený celkem
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů OSVČ 6 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů z kap.výnosů 80 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 750 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 16 000,00
<br> 1211 DPH 1 400 000,00
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom,a odvo.Kom odpadu 170 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 10 500,00
<br> 1351 Odvod loterií 12 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00
<br> 4112 NIVT ze SR 50 000,00
<br> 3412 Pronájem víceúčelového sportovního hřiště 6 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00
<br> 4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociál.80 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.Operací 20 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 048 500,00
<br> Paragraf
<br> 2212 Silnice 1 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odp.vod 800 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 170 000,00
<br> 3639 Komunální služby a ú.r.50 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 320 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 70 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obce a zeleň 700 000,00
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.služeb 110 000,00
<br> 5512 Požární ochrana 50 000,00
<br> 6112 Zastupitelstvo 350 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 500 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 10 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 3 292 000,00
<br> Rozpočtová rezerva 756 500,00
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2015
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Rozpočet obce Vrbčany na rok 2016
<br>
<br> Rozpočet obce...
bez názvu
Položka Název rozpočet schválený celkem
<br> 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 700 000,00
<br> 1112 Daň z příjmů OSVČ 6 000,00
<br> 1113 Daň z příjmů z kap.výnosů 80 000,00
<br> 1121 Daň z příjmů PO 750 000,00
<br> 1122 Daň z příjmů PO za obce 16 000,00
<br> 1211 DPH 1 400 000,00
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom,a odvo.Kom odpadu 170 000,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 10 500,00
<br> 1351 Odvod loterií 12 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 1 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00
<br> 4112 NIVT ze SR 50 000,00
<br> 3412 Pronájem víceúčelového sportovního hřiště 6 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 1 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.2 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00
<br> 4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociál.80 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.Operací 20 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 4 048 500,00
<br> Paragraf
<br> 2212 Silnice 1 000,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odp.vod 800 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 100 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 170 000,00
<br> 3639 Komunální služby a ú.r.50 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 320 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 70 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obce a zeleň 700 000,00
<br> 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.služeb 110 000,00
<br> 5512 Požární ochrana 50 000,00
<br> 6112 Zastupitelstvo 350 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 500 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 10 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace 10 000,00
<br> VÝDAJE CELKEM 3 292 000,00
<br> Rozpočtová rezerva 756 500,00
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2015
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Rozpočet obce Vrbčany na rok 2016
<br>
<br> Rozpočet obce...

Načteno

edesky.cz/d/2679381

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz