« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se koná dne 12.2.2019 od 18:30 200,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat v úterý
<br> 12.2.2019 v knihovně obecního úřadu od 18:30
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 12.2.2019 od 18:30
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> 4) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2018
<br> 6) Projednání Změnového listu č.4/2018 k výstavbě Kanalizace a
<br> ČOV včetně příloh <.>
<br> 7) Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi na
<br> SFŽP <.>
<br> 8) Projednání žádosti o pomoc při úhradě zvýšených nákladů na
<br> opravu zvonice u kostela sv.Václava od Římskokatolické farnosti
<br> Pečky <.>
<br> 9) Projednání žádosti o příspěvek Spolek železničních modelářů
<br> Pečky
<br> 10) Projednání Zprávy z kontrolního výboru
<br> 11) Projednání Zprávy z finančního výboru
<br> 12) Diskuze
<br>
Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 31.1.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 12.2.2019
<br>
XXXXX XXXXXXXXX – starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/2679379


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz