« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Výroční zpráva - dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 119,1 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br> Výroční zpráva
<br> Informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
<br> informacím
<br>
<br> Vyřizuje: Jelínková tel.: 725 021 070 Vrbčany dne 17.1.2019
<br> Naše č.j.10/OuV/2019
<br>
<br> Věc: Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím za rok 2016
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení: 0
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/2679377

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz