« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Nedostatečně identifikované osoby 124,9 kB 10,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> µ#10356/SKO/2018-SKOH@_¸
10356/SKO/2018-SKOH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/9921/2018-SKOH
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 605
<br> E-MAIL: Ivana.Vancurova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Vrbčany
25
28002 Vrbčany
<br> DATUM: 1.10.2018
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce.Data k 1.8.2018 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018
<br>
2018-10-02T13:53:33+0200
Ing.XXXXX XXXXX
bez názvu
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.536/3 162
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X X lesní pozemek Vrbčany XXXXXX,č.549/8 163
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.364/60 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.526/11 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.535/3 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Vrbčany XXXXXX,č.536/3 162
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Vrbčany 785873,č.238 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Vrbčany 785873,č.242 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX ostatní plocha manipulační plocha Vrbčany 785873,č.631/4 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.241/1 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.239 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XX zahrada Vrbčany XXXXXX,č.75/7 206
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO Schneiderová Vilemína adresa neznámá 1347342204 1 1 11096 ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.241/3 215
<br>
List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/2679372

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz