« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbčany za rok 2017 5,0 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_075976/2017/KUSK Stejnopis č.'/' Cj.: 001364/2018/KUSK fv <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VRBČANY IČ: 00235920 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vrbčany za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 07.06.2018
<br> ' 04.12.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vrbčany Vrbčany 25
<br> 280 02 Kolín 2
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (dne X.XX.XXXX) Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX _ Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne X.XX.XXXX) Ing.Zdenka Zavřelová (dne 7.6.2018)
<br> Zástupci obce: Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumám' podle š X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 á 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,ato:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě sml...

Načteno

edesky.cz/d/2679368

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz