« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Rozpočtový výhled obce Vrbčany na roky 2016 - 2019 213,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
<br> Rozpočtový výhled na léta 2016 – 2019
<br> Předpokládané příjmy na celé období ve výši 37 020 000 Kč <.>
<br>  Daňové příjmy ve výši 3 700 000 Kč/rok,tj.za období 4 let 14 800 000 Kč <.>
<br>  Nedaňové příjmy ve výši 180 000 Kč/ rok,tj.za období 4 let 720 000 Kč <.>
<br>  Předpokládané získání dotace ve výši 20 000 000 Kč <.>
<br>  Předpokládaný úvěr ve výši 1 500 000 Kč <.>
<br> Vlastní finanční zdroje obce k 30.10.2015 jsou ve výši 10 500 000 Kč <.>
<br>
<br> Předpokládané výdaje na celé období ve výši 37 020 000 Kč <.>
<br>
<br> Předpokládané investiční akce:
<br>  Obec Vrbčany bude na začátku roku 2016 žádat o dotaci na Státní fond životního
<br> prostředí (dále jen „SFŽP“) na výstavbu kanalizace a ČOV EO 500.Již v předchozích
<br> letech získala na tuto akci územní rozhodnutí a stavební povolení.Dále má již
<br> vypracovanou projektovou dokumentaci na provádění stavby <.>
<br> Předpokládaná hodnota celé akce bude 32 000 000 Kč.Dotace ze SFŽP se
<br> předpokládá ve výši 20 000 000 Kč.Vlastní zdroje financování ve výši 10 500 000 Kč <.>
<br> Zbylou část bude spolufinancovat úvěrem,tj.1 500 000 Kč na 5 let <.>
<br>  Oprava budovy Obecního úřadu – plánujeme začít postupnou rekonstrukci budovy OÚ <.>
<br> Předpokládané finanční výdaje ve sledovaném období ve výši 1 000 000 Kč <.>
<br> Předpokládá se zajistit financování vlastními peněžními prostředky <.>
<br>
<br>  Oprava chodníků a cest – po dokončení výstavby kanalizace a ČOV se budou
<br> opravovat nebo nově budovat chodníky a silnice.Ve sledovaném období se
<br> předpokládá použití vlastních finanční prostředků ve výši 500 000 Kč <.>
<br>
<br> Vyhotoveno dne 30.10.2015
<br> Projednáno na veřejném zasedání dne:
<br> Usnesení č.5/2015
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> Starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/2679363

Meta

Rozpočet   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz