« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Rozpočtové opatření č.8. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.8. 2018
Obec Boháňka
Boháňka 27,508 01 Hořice,IČ: 00271357
<br> Rozpočtové opatření č.8 / 2018
( v tabulce jen změny )
<br> Příjmy v Kč Výdaje v Kč
<br> ODPA text změna ODPA text změna
<br>
<br> bez daňové příjmy 146,00 2212 silnice -30000,00
<br> 1019 pozemky -17,00 2310 pitná voda -21620,00
<br> 2310 pitná voda -2550,00 2321 odvád.odpad.vod a kalů -37400,00
<br> 3313 letní kino -127270,00 2341 vodní díla -5590,00
<br> 3392 Kulturní dům Skála -87500,00 3313 letní kino -44170,00
<br> 3612 bytové hospodářstrví -1589,00 3322 kulturní památky -5000,00
<br> 3613 nebytové hospodářství 1860,00 3349 sdělovací prostředky -30000,00
<br> 3632 pohřebnictví -6310,00 3392 Kulturní dům Skála -67400,00
<br> 3722 Sběr a svoz komun.odpadů -2280,00 3399 ostat.záležit.kultury -2780,00
<br> 6171 Místní správa 3772,00 3612 bytové hospodářstrví -20000,00
<br> 6310 příjmy z finanč.operací -910,00 3613 nebytové hospodářství -25071,00
<br> 3632 pohřebnictví -2690,00
<br> 3721 nebezpečné odpady -9100,00
<br> 3745 Veřejná zeleň -2400,00
<br> 5512 požární ochrana -47650,00
<br> 6112 zastupitelstvo obce -900,00
<br> 6115 volby 10/2018 do zastup.obcí -11839,00
<br> 6118 volby 01/2018 prezidenta ČR -6799,00
<br> 6171 Místní správa -55370,00
<br> 6310 výdaje z finan.operací -900,00
<br> bez 8115-změna prostř.na bank.účtech 204031,00
<br> Celkem -222648,00 Celkem -222648,00
<br> Boháňka,31.12.2018 schválil XXXXX XXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/2677709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz