« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení z Ministerstva financí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace z Ministerstva financí
MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 — Financování územních rozpočtů
<br> Helena.“gkukgvaggeznam.g Flo: MFCRQXANHQ č.1.: IMF-291712019“ 203-3 Zpracovatet XXXXXXXX XXXXXX Mgr.Počet stran: X
<br> Praha XX.1.2019
<br> Dotaz !: pravidlům rozpočtového provizoria
<br> K Vašemu dotazu,zda se může rozpočtové hospodaření obce Žiželice v době do schválení rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria.schválenými zastupitelstvem obce dne 22.12.2017.sdělujeme:
<br> Zastupitelstvo obce Žiželice schválilo dne 22.12'.2017 pravidla rozpočtového provizoria.kterými se má finanční hospodaření obce řídit vždy,pokud nebude rozpočet obce na konkrétní rozpočtový rok schválen před 1.lednem tohoto rozpočtového roku.Tato schválená pravidla rozpočtového provizoria nebyla nahrazena jinými pravidly rozpočtového provizoria obce.Podle našeho právního názoru obci nic nebrání v XXX,aby se do schválení rozpočtu řídila těmito pravidly <.>
<br> S pozdravem "ml-=*! lin-mu ho um mul
<br> Ing" Much-41 Hickman.mmm-mmm
<br> Miroslav i;:m:t'„:t-„“.:_.zm:;:r ohne—Mia "
<br> WM <.>
<br> Matej Ph:D.mT:r_mrřm
<br> "iiiši iii'éóšiáii "ng—'a; Frídl ředitel odboru
<br> Ministerstvo ňnancí,Letenská 15.118 10.Praha 1 ID datové schránky: :czeaauv e-rnail.godstelnag mfcr.cz Telefon.+420 257 041 111 Fax: +420 257 042 788 '

Načteno

edesky.cz/d/2677649


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz