« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Státní pozemkový úřad - Záznam z úvodního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
ŽBÁZTENNÍIKDVÝ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Hradec Králové
<br> Haškova 357/6,Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové
<br> \Z/Žzggpls zn.<.> Dle rozdělovníku (uložen na pobočce) Naše značka: SPU 025030/2019 Spisová značka: 2RP9242/2017-514201 Vyřizuje.: XXXXXX XXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: r.festova©spucr.cz SPU 025030/2019 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 0004984253630
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rodov,včetně ucelené části k.ú.Holohlavy — Záznam z úvodního jednání
<br> Datum konání: 9.ledna 2018 od 1530 hodin Místo konání: Kulturní středisko Dvorana ve Smiřicích Učastníci: dle prezenční listiny (uložena na Pobočce Hradec Králové)
<br> Na úvodní jednání bylo pozváno 146 účastníků řízení.Přítomno bylo 44 účastníků (30 %)
<br> Vsouladu s ustanovením 57 zákona č.139/2002 Sb <.>,opozemkových úpravách a pozemkových úřadech a ozměně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),bylo Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj,Pobočkou Hradec Králové,svoláno úvodní jednání ke 'Komplexním pozemkovým úpravám v k.ú.Rodov,včetně ucelené části k.ú.Holohlavy (dále jen „KoPU Rodov“) <.>
<br> Úvodní jednání zahájila za Město Smiřice paní XXXXX XXXXXX,která přivítala přítomné a předala slovo RNDr.Marii Jančíkové,vedoucí Pobočky Hradec Králové,která dále řídila průběh úvodního jednání ve smyslu 5 7 zákona č.139/2002 Sb.V úvodu jednání byli přítomni přivítání a byli představeni pracovníci pozemkového úřadu:
<br> 1.XXXXXX XXXXXXX — pověřená řízením KoPÚ Rodov; tel.XXX XXX XXX; e-mail: r.festova©spucr.cz 2.další pracovnice pobočky: Hana Stříhavková; tel.725 106 310; e-mail: h.strihavkova©spucr.cz
<br> Zpracovatelem,který byl vybrán na základě výběrového řízení a bude zpracovávat návrh KoPÚ Rodov ...

Načteno

edesky.cz/d/2669246

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz