« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
<.> mm
<br> _ ESKÝ _ __,_ TATISTICKY _ ŘAD 13/40/7 M (/ _ „ l/
<br> Krajská správa ČSÚ v Ostravě
<br> V Ostravě dne 1.února 2019
<br> Životní podmínky 2019 — výběrové šetření v domácnostech
<br> Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“ (EU-SILC),které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelně údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby <.>
<br> Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech,znichž se 6702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem <.>
<br> Vlastní šetření proběhne v době od 2.února do 26.května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR,které nelze zjistit žádným jiným způsobem <.>
<br> Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením,které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky,popř.průkazem zaměstnance ČSÚ.Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním.Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,vázáni mlčenlivosti o veškerých šetřený...

Načteno

edesky.cz/d/2669224

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz