« Najít podobné dokumenty

Obec Slapy - Rozpočet pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet-skoly-2019.pdf
Název organizace:
<br> Základní škola a Mateřská škola Slapy,okres Praha-západ IČ 71006656
<br> Rozpočet na rok 2019
<br> Výnosv syntetický účet ukazatel v Kč 602 Výnosy z prodeje služeb (stravné,přísp.MŠ a šD,kroužky,p|av <.>,akce školy) 1 479 800,00 Kč 648 čerpání fondů 50 000,00 Kč 662 Úroky 200,00 Kč 672 Výnosy : tra nsferů — provozní příspěvek zřizovatele 850 000,00 Kč 672 Výnosy z 'udnsferů - ostatní 20 000,00 Kč 672 Výnosy z transferů — dotace MŠMT (NlV) 7 650 000,00 Kč Celkem: Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 10 050 000,00 Kč Náklady syntetický účet ukazatel v Kč 501 Spotřeba materiáiu (šj potraviny,pomůcky,ostatní) 970 000,00 Kč 502 Spotřeba energie 250 000,00 Kč 503 Vodné 40 000,00 Kč 511 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 512 Cestovné 15 000,00 Kč 513 Reprezentace 5 000,00 Kč 518 Ostatní služby 580 000,00 Kč 521 Mzdové náklady (obec,kroužky) 250 000,00 Kč 527 Zákonné sociální náklady 16 000,00 Kč 551 Odpisy 4 000,00 Kč 558 (501) DDHM (3000 - 40000 Kč); ost.maj.(1000 - 3000 Kč) 80 000,00 Kč 569 Ostatní finanční náklady 130 000,00 Kč 501 (558) Spotřeba materiálu (DDHM) — z dotace (ONIV) 200 000,00 Kč 521 Mzdové náklady - z dotace (NIV) 5 625 000,00 Kč 524 Sociální a zdravotní pojištění- z dotace (N!V) 1 700 000,00 Kč 525 Jiné sociální poj.- z dotace (ONIV) 25 000,00 Kč 527 Zákonné sociální náklady,FKSP - z dotace (Nh/* 100 000,00 Kč Celkem: Náklady : činnosti PO - účtová třída 5 10 050 000,00 Kč
<br> Závazné ukazatele:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz:
<br> Investiční příspěvek zřizovatele:
<br> Rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný <.>
<br> Rozpočet sestavil: Ředitel PO:
<br> XXXXXXXX XXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Rozpočet na rok XXXX byl schválen UZ č.5.dne 21.12.2018
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX starosta obce Slapy
<br> XXX XXX,XX Kč 4 000,00 Kč

Načteno

edesky.cz/d/2668137


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz