« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

105.pdf
Obec Hostašovice
<br> KEO-W1.11.261 IUCOBy
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 21.12.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> PRIJMY Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ záv_ukazate|ů PE" Pol 019 před změnou Zmena po změně PUpiS " 0000 1111 XXXX 2 550 000,00 31 000.00 2 581 000,00 Daň Z příjmů fyzických osob placená plátci * 0000 1113 xxxx 217 200,00 17 500,00 234 700,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou " 0000 1121 XXXX 2 150 000,00 3 000,00 2 153 000,00 Daň Z přiÍIHÚ právnických osob " 0000 1211 XXXX 5 000 000,00 300 000,00 5 300 000,00 Daň z přidané hodnoty * 0000 1334 0000 7 000,00 1 600,00 8 500,00 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fon " 0000 1335 0000 1 325,60 100,00 1 425,60 Poplatky za odnětí pozemků pln * 0000 1340 XXXX 351 000,00 2 000,00 353 000,00 Poplatek za provoz systému shromažd'ování,sběru,př " 2321 XXXX XXXX 110 000,00 2 200,00 112 200,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 5 kaly * PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 10 386 525,60 357 400,00 10 743 925,60 VYDAJE Úroveň Rozpočet _ Rozpočet _ závukazatelů Par PDF Org před změnou Zmena po změně POP'S " 2219 XXXX XXXX 551 534,00 -100 000,00 401 634,00 Ostatni záležitosti pozemních komunikací " 2310 XXXX XXXX 4 200 000,00 -25 900,00 4174100,00 Pitná voda * 2419 XXXX XXXX 650 000,00 33 900,00 083 900,00 Ostatni záležřtosti spojů * 3399 XXXX XXXX 292 500,00 16 700,00 309 200,00 Ostatní záležitost kultury,církvi a Sděl.prostředků * 3419 XXXX XXXX 500 000,00 -28 400,00 471 500,00 Ostatní tělovýchovná činnost ' 3631 XXXX XXXX 200 000,00 40 000,00 240 000,00 Veřejné osvětlení * 3632 XXXX XXXX 150 000,00 5 000,00 155 000,00 Pohřebnictví " 3745 XXXX XXXX 300 500,00 7 100,00 307 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 5112 XXXX XXXX 902 000,00 51 500,00 953 600,00 Zastupitelstva Obci * VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem 7 756 634'00 D'GD ? 756 634'00 FINANCOVANI Úroveň Rozpočet _ Rozpočet,záv.ukazateiů Par POI Org před změnou Z...

Načteno

edesky.cz/d/2667756


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz