« Najít podobné dokumenty

Obec Hluchov - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přerušení dodávky EL. 13. 2. 2019.pdf
E.ON Česká republika,s.r.o <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice
<br> E.ON Česká republika <,>
s.r.o <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190013434
<br> České Budějovice,25.01.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás jménem společnosti E.ON Distribuce,a.s.upozornit,že v
katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie <.>
Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v
místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku
městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámení
obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před
termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Česká republika,s.r.o.Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl C,vložka 15066 <.>
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591
<br>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 13.02.2019 od 07:30 XXX do XX:XX hod
<br> Obec Část obce
Hluchov Hluchov
<br> Vypnutá oblast:
Část obce Hluchov: jednostranně od č.138 po č.25 a dále oboustranně od č.23 a 12 po
konec obce směr Koni...

Načteno

edesky.cz/d/2665005

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz