« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Návrh rozpočtu na rok 2016 + výhledy na rok 2017,2018,2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_2016_vyhledy_2017-2019.pdf 313,59 kB

Návrh rozpočtu na rok2016
<br> Příjm 1 428 000,00 Kč
Daňové ří'm
Místní ' ' ' 100 000 00
S í 150 000 00
Nedaňové ří'm
928 000 00
200 000 00
<br> Pří'm Z úroků
<br> 50 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování 31 441 000,00 Kč
Vztah - závazný ukazatel
<br> Převod podílu na daních 5 892 000,00
Převod podílu na příspěvku na výkon Státní Správ 296 000,00
Převod podílu na příjmech z hazardu 1 654 000,00
Převod Z FRR ' 23 500 000,00
Převod z MO 10 - Lhota ( požární zásahy) 50 000,00
Tvorba Sociálního fondu -140 000,00
Použití Sooiálního fondu 189 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem 32 869 000,00 Kč
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vydaje 32 869 000,00
Uzemní rozvoj - běžně výdaje 40 000,00
Požární ochrana - běžné výdaje - energie,služby,materíál,opravy 307 000,00
Vodní hospodářství 2 670 000,00
Stavební investice Kanalizace Klatovská sever ÚZ 010 140 000,00
Stavební investice Kanalizace Dvorská ÚZ 010 2 500 000,00
Běžné výdaje ~opravy,ůdržba 30 000,00 '
Péče o vzhled obce 1 215 000,00
Běžné výdaje - Zeleň.715 000,00
Parková úprava Klatovská ÚZ 010 300 000,00
Parková úprava Na Trávníku ÚZ 010 200 000,00
Zemědělství- běžné výdaje 10 000,00
Ochrana životního prostředí běžné výdaje 50 000,00
Doprava 1 620 000,00
Stavební investice-chodník oblouk Spádná ul.ÚZ 010 400 000,00
Stavební investice-chodník ul.K Valše ÚZ 010 200 000,00
Stavební investice-parkoviště Spádná ul.ÚZ 010 120 000,00
Běžné výdaje - služby,opravy a udržování,nákup materiáluppravy 900 000,00 -
Vzdělání a věda 5 695 000,00
Stavební investice - přístavba MŠ ÚZ 010.5 500 000,00
Transfery obyvatelstvu - příspěvek rodičům děti ZŠ 65 000,00
Běžné výdaje - služby,opravy a udržování | j 130 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost 460 000,00
Transferyjiným organizacím 290 000,00
Běžně výdaje- tělovýchova a zájmová činnost 170 000,00
Kultura - 183 000,00 _
Transferyjiným organizacím 20 000,00
Transfery obyvatelstvu - Zájezd důchodců 50 000,00
Běžné výdaje - kultura 113 000,00
Cestovní ruch - běžné výdaje - turistický portál 2 000,00
Sociální fond ` 189 000,00
Stravné 42 000,00
Příspěvky 87 000,00
Ošatně 60 000,00
Vnitřní věci 16 353 000,00
Stavební investice Lítický dvůr ÚZ 010 12 590 000,00
Běžně výdaje - energieslužbymateriál.<.>.3 728 000,00
Transfery obyvatelstvu mzdy v době“ nemoci 35 000,00
Nebytové prostory inv.akce Špýchar ÚZ 010.1 550 000,00
Zastupitelstvo - běžné výdaje - materiál,pohoštěnícestovné,odměny 1 255 000,00
Finanční odbor - běžné výdaje - poplatky 20 000,00
56.Mateřská škola - příspěvky na provoz MŠ 1 200 000,00
Těžební průmysl - běžné výdaje ~ seísrnické účinky 50 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Písemné připomínky k návrhu rozpočtu můžete podat na finanční
<br> odbor ÚMO Pızeň s - Litice do 4.12.2015
<br> Zveřejněno od: 20.11.2015
<br> Zveřejněno do:
<br> výhıèdy rok 2017,2018,2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 201 7 2018 2019
<br> výhled výhled výhled
Příjmy v daném roce 1 272 1 160 1 050
Výdaje v daném roce 9 434 9 534 9 534
Saldo hospodaření v daném roce -8 162 -8 `374 -8 484
Financování +/fl 8 162 8 374 8 484
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 201 7 2018 2019
výhled výhled výhled
Příjmy v daném roce celkem 1 272 ' 1 160 1 050
Provozní příjmy 1 272 1 160 1 050
víasíni příjmy daňové 250 260 260 '
Vlastní příjmy nedaňové 1 022 900 790
Přijaté dotace provozní 0 0 0
Kapitálové příjmy 0 0 0
Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0
Přijaté dotace investiční 0 0 0
Výdaje v daném roce cełkem 9 434 9 534 9 534
Provozní výdaje 9 434 9 534 9 534
Kapitálové výdaje O O 0
Financování +1- 8 162 8 374.8 484
Financování +1- vlastní zdroje 8 162 8 374 8 484
Financování +/n návratné Zdroje 0 0 0
Financování +l~ opravné položky 0 0

Načteno

edesky.cz/d/266152

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz