« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 10/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 10/2018
OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení č.mama ze zasedání Zastupitelstva obce Karla konaného dne 3.II.2018
<br> Přítomni: Pavel Pav-lis.Miloš Jadtný.XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.XXXX XXXXXXX <.>
<br> Stanislava Kakisova.XXX XXXXX.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Program:
<br> F??PWNT
<br> lí),II,ll 13 <.>
<br> 14.15.íti.H <.>
<br> Projednání Rozpočtu na rok EDIE!
<br> Projednání plánu inventur a_imenování inventurní komise
<br> Projednání poplatku za svoz komunálního odpadu & poplatku za psa na XXX XXX *? Projednání ceny nájemného za sportovní areál na rok XXXXX
<br> Projednání výše úplaty va dřevo pro důchodce na rok EDI?
<br> Projednání Žádostí p.H.o koupi pozemku
<br> Projednání záměru obce odkoupit část pozemku od p.H.a pozemek p.T.po oddčíeni geometrickým plánem
<br> Projednání Žádosti o Š.o koupi pozemku
<br> Projednání Poptáurkjr po pozemku p.Š <,>
<br> Projednání Žádosti o pořízení změny územního plánu Karle spol Elit) TUF s.r.o.Projednání záměru obee o sničnč pozemků s Lesy ČR
<br> Projednání Darov aeí snilouvjr se Skupinovvrn vodou.odem Svitavv
<br> Projednání Žádosti o poskvtnutí finanční podporjr na zachování prodejnv C[JUP pro rok 2m 9
<br> Projednání výše odmčn neuvolnčnýeh členů zastupitelstva
<br> Rozpočtové opatření č.15
<br> Diskuse
<br> Záver
<br> Zastupitelstvo obce Karle na svem zasedání dne 312113113
<br> SCHVÁLI LU
<br> ]) rozpočet ohee Karle na rok 21319 Pro: 3 Proti: Ú Zdrielo se: Ú
<br> 2) pián inventur na rok 2919 — předsedu inventurní komise : S.Kakišová — čiernaf ínvenlumíeh komisí : Jurenková Nov-om Baran? Tohek.Nešpor
<br> Pro: 3 Proti: D Zdrželo se: U
<br> 3) poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 21319 ve výši 41313.- Kč za osobu a poplatek za psa na rok Ilíllíii ve výši Síl- Kč
<br> Pro: 8 Proti: [! Zdrželo se: tl
<br> 4) pronájem sportovního areálu na rok Étllil pro místní obyvatele za l.1tlt]_- Kčínoo bez DPH tíloí- Kč vč.DPI-ll a pro ostatní l_iílíl.— Kčínoe [l.TEi- Kč vč.DPH)
<br> Pro:...

Načteno

edesky.cz/d/2658224

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz