« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Závěrečný účet obce za rok 2005

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2005
Závěrečný účet obce za rok 2005 |Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2005   Účetní
jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631   Závěrečný účet se zpracovává dle § 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
  Zůstatek účtů k 1.1.2005: Zákl.běžný účet                        -1 999532,55 Kč (kontokorent) Sociální fond                                  
12505,00 Kč Sporoinvest-otev.podíl fond          843368,00 Kč ESPA-ČS zajištěný fond               202220,00 Kč Úvěr                                             600000,00 Kč
  Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 24.3.2005 v celkovém objemu příjmů ve výši 25.433500 Kč včetně zůst.účtu z roku 2004,výdaje ve výši 25.433500 
Kč.  V průběhu roku byly provedeny 3  rozpočtová opatření,kterými byly příjmy upraveny na 35.476100 Kč v rozpočtu.Skutečné příjmy  činily 35,616 tis.Kč <.>
Z toho: Daňové příjmy – 15.672 tis.– z toho největší příjmy:
-daň ze závislé činnosti                              2,904 tis <.>
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti  1,059 tis <.>
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů       
163  tis <.>
-daň z příjmů právnických osob                3,239 tis.-daň z příjmů právnických osob za obce     
537 tis -daň z přidané hodnoty                             5,182 tis <.>
-daň z nemovitostí                                     1,224 tis.Nedaňové příjmy –
celkem 3.936 tis.Kč   v tom: –        správní poplatky                               195 tis.  (za výherní hrací přístroje)
–        poplatky za odvoz odpadu                644 tis <.>
–        poplatek ze psů                                   25 tis <.>
–        poplatek z hracích automatů               217 tis.(místní poplatek)
–        užívání veř.prostranství                         39 tis.(prodej stánky,parkování) –        poplatek ze vstupného                           5 tis <.>
–         příjmy z dobývacích prostor    ...

Načteno

edesky.cz/d/2655280

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz