« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby
Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby | 
 
 
 
 
 
TVRDONICE
 
e-mail obec@tvrdonice.cz
 
 
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí 2 samostatných bankovních úvěrů na:
1) Rekonstrukci ZŠ obec Tvrdonice
2) Tvrdonice odbahnění rybníka a oprava technických prvků
 
 
Ukončení čerpání úvěru:
Způsob čerpání úvěru:
 
Místem plnění je sídlo zadavatele <.>
Termín podání nabídky: 25.7.2006
 
4.Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
 
–         termín čerpání – jednorázově 31.12.2006
–         splátka k 20.dni měsíce:
Ø      Úvěr 1: první splátka 20.1.2007,poslední splátka  20.7.2014
Ø      Úvěr 2: první splátka 20.1.2007,poslední splátka 20.7.2011
 
 
 
 
(Každý úvěr bude hodnocen zvlášť)
– celková cena úvěru (výše úroků úvěru dle bodu 4a) + poplatky) váha 50%
– způsob zajištění úvěru 25%
 
 
7.Pokyny pro zpracování nabídky
Místo pro podávání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobně:25.7.2006 <.>,do 12:00
Doporučeně poštou na adresu – Obecní úřad,Nám.Míru 31,691 53 Tvrdonice
V poslední den lhůty pro podání nabídek lze tuto podat pouze osobně do12:00 hod <.>
a)      Nabídka bude v uzavřené obálce opatřené názvem „Výzva – Poskytnutí bankovního úvěru na investice …………………“ a označené dle § 69,odst.5,zákona.137/2006 Sb <.>
b)     
Nabídka bude předložena v jednom výtisku,v písemné formě,v českém jazyce <.>
 
 
 
 
2°C Noc
Červen 21 @ 20.00 - 23.59

Načteno

edesky.cz/d/2655279

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz