« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Sazebník úhrad za poskytování informací ( zák. 106/199Sb.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad za poskytování informací ( zák. 106/199Sb.)
Sazebník úhrad za poskvtování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Povinný subjekt,tj.Obec Tvrdonice je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č.106/ 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním,pořízením,příp.odesláním informace žadateli,Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy <.>
<br> Informace,kterou může pracovník úřadu na vyžádání poskytnout beZprostředně,bez použití kancelářské techniky a není vyžadována písemně nebo na přenosových médiích,se poskytne bezplamě.<.>
<br> 1.Přímý materiál (individuální provozní kalkulace)
<br> Kopírování černobííé na kopírovacích sn'ojíek
<br> - formát A4 jednostranný 2,00 Kč,/A4 — formát A4 oboustranný _ 3,50 Kč/A4 — fonnát A3 jednostranný _ 3,00 Kč!A3 - fonnát A3 oboustranný 5,00 Kč:/A3 Při zhotovení 1011 více kopií z jednoho originálu sleva 50 %.2.Osobní náklady <.>
<br> — vyhledávání informací 30; Kč/15 min-
<br> - vyhledávání informace na součinnosti jiných subjektů 50; Kčf 15 min.<.>
<br> 3.Ostatní přímé náklad!
<br> — poštovné _ dle platných tarifů České pošty - telefonní hovory dle platných tarifů SPT Telecom — fax 35; Kč zal stránku
<br> =-15,- Kč za každou další stránku
<br> Náklaaj: za použití týpočemí techniky - výstupy z jiných souborů,výstup z internetu bezplatně
<br> Úhrada nákladů se provádí v hotovosti na pokladně Chea e- úřade Tvrdonice
<br> Schváleno v radě obce / dne Jo- (:.2,091 <.>,XXXXXX XXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/2655276

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz