« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2006

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2006
Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2006 |Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle § 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Zůstatek účtů k 1.1.2006: Zákl.běžný účet 2631351,48 Kč Sociální fond 13606,00 Kč ESPA-ČS zajištěný fond 213960,00 Kč
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.3.2006 v celkovém objemu příjmů ve výši 22.767000 Kč včetně zůst.účtu z roku 2005,výdaje ve výši 22.767000 Kč.V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření,kterými byly příjmy upraveny na 37.635200 Kč v rozpočtu.Skutečné příjmy činily 38,641 tis.Kč.Z toho: Daňové příjmy – 17.004 tis.– z toho největší příjmy: -daň ze závislé činnosti 2,812 tis.-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 956 tis.-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů 167 tis.-daň z příjmů právnických osob 3,369 tis.-daň z příjmů právnických osob za obce 1,578 tis -daň z přidané hodnoty 5,443 tis.-daň z nemovitostí 1,264 tis.Nedaňové příjmy – celkem 4.629 tis.Kč v tom:
správní poplatky 148 tis.(za výherní hrací přístroje)
poplatky za odvoz odpadu 653 tis <.>
poplatek ze psů 25 tis <.>
poplatek z hracích automatů 140 tis.(místní poplatek)
užívání veř.prostranství 39 tis.(prodej stánky,parkování)
poplatek ze vstupného 1 tis <.>
příjmy z dobývacích prostor 865 tis.(Moravské naftové doly)
poplatky za kabel.televizi a internet 1,157 tis.(zřízení přípojek a roční poplatky,pojistné náhrady)
nájemné – byty 252 tis <.>
nájem chalupa 7 tis <.>
letní kino 68 tis <.>
ostatní příjmy 148 tis.(úroky,dividenda,lékaři-provozní náklady(el.energie,voda)
Kapitálové příjmy – prodej pozemků 54 tis.Přijaté dotace 16,985 tis.Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla v počátku roku známa,a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.Plnění příjmové části rozpočtu na 102.67 %.U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opa...

Načteno

edesky.cz/d/2655271

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz