« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2007

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2007
Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2007 |Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle § 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Zůstatek účtů k 1.1.2007: Zákl.běžný účet 2200413,93 Kč Sociální fond 10764,00 Kč ESPA-ČS zajištěný fond 225920,00 Kč
Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.3.2006 v celkovém objemu příjmů ve výši 23908500 Kč včetně zůst.účtu z roku 2006,výdaje ve výši 23908500 Kč.V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření,kterými byly příjmy upraveny na 32209500 Kč v rozpočtu.Skutečné příjmy činily 32,214 tis.Kč.Z toho: Daňové příjmy – 16.426 tis.– z toho největší příjmy: -daň ze závislé činnosti 3,132 tis.-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 949 tis.-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů 209 tis.-daň z příjmů právnických osob 3,793 tis.-daň z příjmů právnických osob za obce 61 tis -daň z přidané hodnoty 5,746 tis.-daň z nemovitostí 1,051 tis.Nedaňové příjmy – celkem 5.897 tis.Kč v tom:
správní poplatky 158 tis.(za výherní hrací přístroje)
poplatky za odvoz odpadu 759 tis <.>
poplatek ze psů 29 tis <.>
poplatek z hracích automatů 140 tis.(místní poplatek)
užívání veř.prostranství 34 tis.(prodej stánky,parkování)
poplatek ze vstupného 19 tis <.>
příjmy z dobývacích prostor 1.936 tis.(Moravské naftové doly)
poplatky za kabel.televiz a internet 1,592 tis.(zřízení přípojek a roční poplatky,pojistné náhrady)
nájemné – byty 244 tis <.>
nájem chalupa 11 tis <.>
letní kino 90 tis <.>
ostatní příjmy 167 tis.(úroky,dividenda,lékaři-provozní náklady(el.energie,voda)
Kapitálové příjmy – prodej pozemků 105 tis.Přijaté dotace 9,786 tis.Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla v počátku roku známa,a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.Plnění příjmové části rozpočtu na 100.01 %.U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatře...

Načteno

edesky.cz/d/2655265

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz