« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Závěrečný účet obce za rok 2008.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2008.
Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008
<br> Účetní jednotka:
Obec Tvrdonice
Nám.Míru 31/96
691 53 Tvrdonice
IČO: 283631
<br> Závěrečný účet se zpracovává dle § 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů <.>
<br> Zůstatek účtů k 1.1.2008:
Zákl.běžný účet 1021631,00 Kč
Sociální fond 12277,00 Kč
<br>
<br> Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl
schválen zastupitelstvem obce dne 5.3.2008 v celkovém objemu příjmů ve výši 22018000 Kč
včetně zůst.účtu z roku 2007,výdaje ve výši 22018000 Kč <.>
<br> V průběhu roku byla provedena 4 rozpočtová opatření,kterými byly příjmy upraveny na
28145000 Kč v rozpočtu <.>
Skutečné příjmy činily 27,999 tis.Kč <.>
Z toho:
Daňové příjmy – 17.749 tis.– z toho největší příjmy:
-daň ze závislé činnosti 3,166 tis <.>
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 895 tis <.>
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů 253 tis <.>
-daň z příjmů právnických osob 4,638 tis <.>
-daň z příjmů právnických osob za obce 133 tis
-daň z přidané hodnoty 6,192 tis <.>
-daň z nemovitostí 1,164 tis <.>
Nedaňové příjmy – celkem 6.615 tis.Kč v tom:
<br> – správní poplatky 186 tis.(za výherní hrací přístroje)
– poplatky za odvoz odpadu 762 tis <.>
– poplatek ze psů 29 tis <.>
– poplatek z hracích automatů 133 tis.(místní poplatek)
– užívání veř.prostranství 36 tis.(prodej stánky,parkování)
– poplatek ze vstupného 2 tis <.>
– příjmy z dobývacích prostor 1.163 tis.(Moravské naftové doly)
– poplatky za kabel.televiz a internet 1,800 tis.(zřízení přípojek a roční poplatky)
– nájemné – byty 288 tis <.>
– nebytové prostory 168 tis.(ordinace,pošta,kadeřnictví,kosmetička)
– nájem chalupa 18 tis <.>
– letní kino 112 tis <.>
– TNS 389 tis <.>
– za rozhlas 3 tis <.>
– nájem pozemků 128 tis <.>
– prodej popelnic,příjem za separovaný odpad 150 tis <.>
<br>
<br> – ostatní příjmy 131 tis.(úroky,dividenda)
– kapitálové příjmy – prodej pozemků 1532 tis <.>
<br> Přijaté dotace 2101 tis <.>
Dotace a příjmy,jejichž výše...

Načteno

edesky.cz/d/2655261

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz