« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 9/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 9/2018
OBEC KARLE Kurie 4„ 568 92 Svitavy 2
<br> Usnesení E.WZHIE : ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Earle konaného dne 5.11.21118
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX.Miloš „ladí-ný XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX XXXXX Juronková XXXXXXXXXX XXXXXXXX.XXX XXXXX.XXXX XXXXXXX.XXXXXXXX XXXXXX Omluveni:
<br> &% ] Složení slibu členů rastupilelatva X Určení ověřovatelů zápioo (gi 95 od:-zL i zákona o obcích) a zapisovatele 3.Sohváiení programu 4 1».folha slaniny a nríolostaroso a) určení ůlnkei.pro které budou členové zootupitelatva oboo uvolněni b) určení způsobu volby staroalv a místostanaaty c) volba soma-ily dl volbu minloataroalgr 5,Ehlení kontrolního výboru a) volba předsedy kontrolního výboru b) určeni počtu členů a volba Členů kontrolního výboru o.Jmmmvaní kulturní korniae - volba přechod).r ?.?.<.> řízeni Iinanůniho výboru a) voIba předaedv finančního výboru bl určeni počtu členů a volba členů linančniho výboru 8.?i'ixeni dílčích výborů *? Rozhodnuti o odmenaoh za výkon Funkci neuvolnenýoh členů ?aalupilelnlva if) Rozpočtove opatření č.l—l i L Dial-zune _ 12.Záver
<br> Zaatupitolatvo obco Karle na svem naravujicírn zasedání dne 5.1 I.EDIE
<br> sonváLrLo ]] složení aíibu všech členů vaalupilelso-a Pro: 9 Proti: ů Zdrželo ne: []|
<br> 21 ověřovatele nápisu : Havran.„iurenkovai Kapimvalel : Jadrný Pro: 9 Proti: Ú Zůržeio se: D
<br> 3) program oatavuiícího aasedání Pro: 9 Proti: D Zdrželo SE: [!
<br> ala) uvolněna Funkce zastupitelstva obce Karl—e : starosta obce neuvolnčne Funkce zastupitelstva obce Karlu : místostarosta obce : clonové zastupitelstva Pro: 9 Proti: tl Zdrželo se: ll
<br> dbl volba starostý a místostarostý obce Kurie : veřejná Pro: 9 Proti: [] Zdrželo se: ti
<br> fie) zastupitele zvolili starostou obce Katie; Pavla Pavíišc Pro: o Proti: tl Zdrželo se: ti
<br> od) zastupitele zvolili místostarostou ohoe Karle : XXXXXX Jadrmílto Pro: ? Proti: X Zdrželo se: Ú
<br> S] zastupitelů zvolili předsedou kontrolního výboru obce Karlu: : XXXXXX Darana a schválili dva čtený k...

Načteno

edesky.cz/d/2652927

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz