« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o nalezení ČOV v obci Žiželice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o nálezu ČOV v obci Žiželice -UNIS 200
Seznam Email
<br> Od: Pavlina Hyhlanova < PavíinaHyhlanova©seznamcz>
<br> Odesláno: 17.ledna 2019 9:01
<br> Komu: ouzizelice©seznam.cz; helenamakukova©seznam.cz
<br> Předmět: Oznámení nálezu Radkem Hyhlanem a to věci čistírny odpadní vody ČOV„ UNIS 200
<br> “ na pozemku obce p.č.108/19 v k.ú Žiželice u Žatce dne 912019
<br> Obec Žiželice místostarostka obce XXXXXX XXXXXXXX Žiželice X
<br> XXX XX
<br> Čeradice dne 17.1.2019
<br> Yčc: Oznámení nálezu čistírny odpadní vody ČOV„ UNIS 200 " na pozemku obce p.č.108119 v k.ú Ziželice u Zatee dne 9.1.2019 <.>
<br> Na základě výše uvedeného požaduji aby obec Žiželice v_vhláaila na úřední desce oznámení o nálezu.za účelem umožnění vlastníkovi věci se o vec přihlásil.převzít <.>
<br> & 1053
<br> (1) Obec vyhlásí nález obvyklým zpusobem Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten.kdo věc ztratil & má—li věc značnou hodnotu.učiní obec vhodné opatření,aby nález vešel v širší známost <.>
<br> \" opačném případě připadne obci Žiželice právo k nakládání s věcí !
<br> _q 1057
<br> (1) Nepříhlási-lí se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu.muže nálezce.obec nebo jiná osoba které byla věc svěřena.nakládat s věci jako poctivý držitel.Spočívá-Ii však nález v penězích,mohou je tyto osoby jen užívat: to platí i o výtěžku za vše strženem <.>
<br> XXXXX XXXXXX.Hořetice XX.XXX XX Žiželice
<br> Na vědomí — MVČR odbor dozoru & kontroly

Načteno

edesky.cz/d/2650747

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz