« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Zpráva z průběžné prověrky účetnictví ze dne 5.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z průběžné prověrky účetnictví ze dne 5.11.2018
Obec Žiželice Žiželice ;: 433 m late:
<br> Zpráva z průběžné prověrky účetnictví ze dne 5.II.2018
<br> |.Účetní výkazy k 30.9.2018 Rozvaha
<br> Aktiva celkem: 37 058 956,29 Kč Pasiva celkem: 3? 058 956.29 Kč
<br> Prověrka rozvahy:
<br> Učct: 028 MD 29 174; Kč navazuje na účet 558 MD 29 174.— Kč 231,236,451 — zůstatky souhlasí “na bankovní výpisy-k 30.9.2018 401.0400 — zůstatek MD 6135198 Kč pmvčři! záporný účet
<br> Počáteční zůsmth' zičm !: !.LBMS muzu? na konečné zůsf - - účtů k 31-12.2017 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty Náklady celkem 5 642 508,24 Kč
<br> Výnosy celkem 6 823 606.05 Kč
<br> HV + 1 181 09181 Kč navazuje na ronahu Provčr.ha.V.\':'Isaz1_-l_zi8l$.u.a_zn'íl!=
<br> Bez zjištění <.>
<br> Příloha
<br> Bez zjištění <.>
<br> 2.Výknz o plnění rozpočtu k 30.9.2018 _ Schv._rozpočet Rozpočet“ upr.čerpání %
<br> příjmy po konsolidaci '? 086 8 72? 6 433 73,71
<br> výdaje po konsolidaci 6 886 8 52? 5 582 65.47
<br> výsledek 200 200 851 daňové příjmy 6 703 4 783 “31.35 nedaňové při jmy 608 430 70.65 kapitálové příjmy 409 307 74.96 přijaté transfery \ 007 914 90,76 běžné výdaje '? 688 4 938 64,23 kapitálové výdaje 839 644 76,77
<br> Rozbor příimů - žádné & nc.-překročeny — v souladu se schváleným rozpočtem
<br> Rozbor ' a'ů - žádné & nepřekročcny — v souladu se schváleným rozpočtem
<br> 3.Prověrka významných položek za období 1 - 9 ! 2018
<br> Položka:
<br> Sl 23 — boz pohybu — zde účtovat pod-limitní toolmickč zhodnocení
<br> 5l3? - závady nezjištčny
<br> 5139 — d.č.18-001-00138 —- lavičky obec,částka 23 490: Kč,účet 558 opravit na
<br> položku 5137.náklady spojené s pořízením (dopravné) by měly vstoupit do ceny
<br> majetku
<br> 5 i 66 — závady oezji-štčny
<br> 5169 - závady nezjištčny — služby provedené v roce 2017 jsou účtovány jako náklad
<br> roku 2018 (dle platné smernice).Bylo by vhodné tuto smčmici aktualizovat (viz bod
<br> IQ.) a stanovil,kterých služeb se časové rozlišení netýká (např.pravidelně se OpakujÍCÍ),případně do jaké částky se časově rozlišovat...

Načteno

edesky.cz/d/2650746

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz