« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Zveřejnění na ÚD MČ Praha Suchdol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerce.docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště v hlavním městě Praze,Rašínovo nábřeží 42,128 00 Praha 2
<br> O Z N Á M E N Í
<br> o výběrovém řízení č.HMS/001/2019 s následnou aukcí a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o převod majetku v katastrálním území Sedlec
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen “Úřad“),jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší  hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ust.§ 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 12.2.2019
<br> výběrové řízení (dále též „VŘ“) na převod dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky <.>
<br> 1.Převáděný majetek
<br> · stavba bez č.p./č.e <.>,stojící na cizím pozemku parc.č.237/2 (LV 292),část obce Praha,způsob využití : jiná st <.>,zapsaná na listu vlastnictví č.60000,pro k.ú.Sedlec,obec Praha,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu,Katastrálním pracovištěm Praha <.>
2.Popis majetku
Jedná se o zahrádkářskou chatu v zahrádkářské kolonii v ulici Na Rybářce,Praha 6 – Sedlec.Jde o samostatnou stavbu s jedním nadzemním podlažím,nepodsklepenou.Má sedlovou střechu,vnější omítky jsou vápenné,stavba není zateplena.Stavba má dřevěná jednoduchá okna s orientací na východ.Koupelna není,suchý WC.Není zavedena elektřina,zdroj vody v rámci kolonie na pozemku jiného vlastníka <.>
Parkovací možnosti v blízkosti kolonie,charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě v klidné zóně <.>
V místě je zastávka MHD – Budovec <.>
V souladu s §3056 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,náleží předkupní právo k prodávanému majetku vlastníkovi pozemku – Hlavnímu městu Praha <.>
<br> V případě zájmu se prohlídka prodávaného majetku uskuteční po předchozí...

Načteno

edesky.cz/d/2646766

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz