« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 19. 12. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 19. 12. 2018
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
19.12.2018
<br>
<br>
Jednání zahájil starosta v 19,05 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,sl.A <.>
Jarkovská,p.J.Kovář a p.Z.Semerád
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.rozpočtové opatření č.5
3.rozpočet na rok 2019
4.plán inventur na rok 2018
5.plán účetních odpisů 2019
6.jmenování členů kontrolního a finančního výboru
7.výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
8.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.H.Kučerová,p.J.Kovář
<br> 1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 28.12.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
2.Rozpočtové opatření č.5
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.5
<br>
<br> O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.5 bez připomínek
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
3.Rozpočet na rok 2019
<br> Byl předložen návrh rozpočtu.Rozpočet je schodkový,rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let minulých.Závazným
faktorem jsou paragrafy <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br> 4.Plán inventur na rok 2018
<br> O.Z.schválilo přílohu č.2 ke směrnici č.1/2011 pro inventarizaci
majetku a závazků – Plán inventur na rok 2018 <.>
<br> Pro 7 Proti 0
<br> 5.Plán účetních odpisů 2019
<br> Byl schválen plán účetních odpisů na rok 2019 <.>
<br> Pro 7 Proti 0
<br>
<br> 6.Jmenování členů kontrolního a finančního výboru
<br> Návrh pro kontrolní výbor: M.Šťastná a L.Jarkovský
Návrh pro finanční výbor: P.Semerádová a R.Chejn
<br> Pro 7 Proti 0
<br> 7.Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
<br>
<br>
p.Jarkovská seznámila zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce ze dne 12.11.2018.Výsledek přezkoumání: Při
dílčím...

Načteno

edesky.cz/d/2643805

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz