« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 28.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 28.11.2018
Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce
Masojedy dne 28.11.2018
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta ve 19,10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.Z.Semerád,p.H <.>
Kučerová a p.J.Kovář
Omluvena: sl.XXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> X.kontrola minulého zápisu
2.Usnesení č.1/2018
3.Schválení Dodatku č.1 na zabezpečení odpadového
<br> hospodářství
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.J.Kovář a p.Z Semerád
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 31.10.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Usnesení č.1/2018
<br> Zastupitelé obce schválili Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi
obcí Masojedy a městem Český Brod ze dne 19.6.2015 podle §63
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní řízení) o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace <,>
adres a nemovitostí (RUIAN) <.>
<br> Pro 6 Proti 0
<br> 3.Schválení Dodatku č.1
<br> Zastupitelé obce schválili Dodatek č.1 s firmou Nykos,a.s.ke
smlouvě o poskytování služeb na zabezpečení odpadového
hospodářství <.>
<br>
Pro 6 Proti 0
<br> Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 20,40
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br> Zapsala 28.11.2018 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: J.Kovář
<br> Z.Semerád
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2643804

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz