« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Rozpočtové opatření 5-18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 18-5
//ĚĚ/7 [ Čz
<br> || linii.<.> :
<br> :mniznoa:.<.> <.>
<br> II.<.> !Oťoiilillllllilllliillllilllllliillllilllill
<br>.355an PREDKONTACNI DOKLAD a.<.> ÍROK
<br> až?/fi;
<br> I1ÍUIIUIOIIIIII.l:llll|ll!lil|llllil
<br>.6:1; ů; 21:2? ze:.: Mb):zrludu MW _íf [©] Fm“.'Kůůlu hanna Kč.h._.<.>.-,znamku.<.> „GJ—757 ' fá Wp TEFL“.<.>.Jan/"žňýécf Já?/yao ' - ' nul.únie dom.-._sů m 644.: XXX.:? _L'az om ' ono.<.> Má aan na: _ - nm-mymamw NX XRNKWX XXX 313 mm! XXRX KN“ XXX xxxx 3430001354833 Kč,Kč Kč h jjj; í“ ' JW „gw gg; ' - ' __.- ga; /- ' „„a „,M „M,-„,_ ' až? /.„df/„Ž- 67%.W? / f/u,[?i/Mm „ „yl-víc; ú„ ! " | ' \ďíz'f \Ž/LJ/ ff vf L L '.* Í ( LC,; / '573'21'24f MiK-_ [Šý/d,ófťíěÍ/ÚĚL ! xx;,JM „W/.<.> /» i *“ » ffi/if" % i? “34 é'f/l 5533 ' - „ %? 073 ".2445",a? „.h/wm „,a,AÚ? [ 172 šifra/3 '._.' %$; * 525771544.! -.„f.4 Más „št/ř ;?„o/f; „ fa / NW 5,3%! Šíří/Á,! )%va „Uf 5/45 533/7 „??/fa; -I ' u.-,y_uf'; *,L/A; [ (21,7an a." m),/vf.„kM - [ff/F šťíšf ?F/Pž.<.> <.>,A a 9; f/c 73.4.mm;/,- fzvf „Ma-„<= JM M/í 510.32 „ja?/ví??,% mf,"'ÍL- 7„ za „Wim/„7 m ' '.30314: [f/ÍŠ/ ŠŠŠ? WW? šál ;" „Ai WAG/WT) zfvf/“UW WC/ ' ÁÝ'Í ' 447/5 57% Why-Ž ' '.' 577—3“ ' ' _ x;,Lagin/14" ' M Mí má JW? '.' -— % r" *“ ?Wižw,m.' ' ' mf WU? -_ ý.<.> 4,3! / ' __L gama— ď-M ' „%$ ÍÍ “VŽ/F 5' ' '.' \ ' „ mi ' 6372 475%? ' ýzcvfm/h " MM &,<.> ffóa “ ' „jší- \ ÁM? - _.„ffi/17.7,/ 24:5 a? 172 „,;/„„ „fi [; <.>,: $% 42;,„,'/„ „; /,97?._.iza? ' vy?/"5,/ % Bif—'; ".začla/fv“.'.<.> * - |.W,? ' _,<.> ? (gif „,v/žf'm/ff/cý,<,>.WW! ?! '4/7 „xij/fa Konlrola:./' '“ 774725 „] 573/3— '“ /'7
<br> MI.-.tunu <.>
<br> fy %?
<br> I'IIQIÍIIIOQIllřllll'illllllltjilůllll

Načteno

edesky.cz/d/2643802


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz