« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 17.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 17.1.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 17.1.2019 od 19.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXX,Bc.Veronika Exnerová,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXX
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Svoz TKO – Projednání přechodu na nový systém a navýšení poplatku
<br> 2.Požadavek o prodloužení vodovodního řádu v obci Skála – viz.příloha 1
<br> 3.Různé
<br> 4.Návrh/Usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
12.12.2018.Zápis byl podepsán starostou a ověřovateli v den konání
zasedání.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br> 2.Starosta seznamuje zastupitele s návrhem navýšení ceny za svoz TKO pro
rok 2019 a návrh přechodu na systém svozu formou odběrových známek <.>
Navýšení ceny je zvažováno tak,aby obec za svozy TKO již nedoplácela <.>
XXXXXXX XXXX za svoz TKO bude stanovena na příštím zastupitelstvu <.>
Schválení nové OZV k navýšení ceny proběhne na příštím ZO <.>
Jsou zjišťovány možnosti příspěvku na svoz TKO v místě trvale žijícím
občanům <.>
Známky pro svoz TKO budou vydány po uhrazení poplatku <.>
TKO bude nově odebírán pouze vlastníkům odběrových známek <.>
Poplatky za svoz TKO budou vybírány od XXXXXX do května XXXX <.>
<br> ZO návrh schvaluje <.>
Hlasování: Pro – 8 hlasů,tj.100%
<br>
<br> [2]
<br> 3.Starosta předkládá zastupitelům požadavek vlastníků pozemků v obci Skála o
prodloužení stávajícího vodovodního řádu v obci Skála – viz.příloha <.>
Zastupitelé opravňují starostu k zahájení jednáním v této věci,tj.narovnání
stávajících pozemkových vztahů a vypracování geometrického plánu <.>
Vlastníci dotčených pozemků žádají obec o zvážení ...

Načteno

edesky.cz/d/2642965

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz