« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Schválený rozpočet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19 rozpočet
ROZPOČET NA ROK 2019 OBEC MASOJEDY
<br>
<br> Příjmy v Kč
<br> Paragraf Název Rozpočet
<br> 0000
<br>
Daňové příjmy
<br>
1.500.000
<br> 3639 Komunální služby (pronájem pozemků) 13.245
<br> 3722 Sběr a svoz komu.odpadů 3.000
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 20.000
<br> 6171 Činnost místní správy 2.000
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 1.000
<br> CELKEM 1.539.245,-
<br>
<br> Výdaje v Kč
<br> Paragraf Název Rozpočet
<br> 2212 Silnice 30.000
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0
<br> 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 13.500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3.000
<br> 2333 Úprava drobných vodních toků 0
<br> 3113 Základní školy 8.000
<br> 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot
nár.hist.pověd <.>
<br> 4.000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 1.000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 23.000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 32.000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 511.500
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180.000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 8.000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20.000
<br> 3900 Oslavy vzniku republiky 0
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1.600
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 560.000
<br> 6115 Volby zastupitelstvo obce 0
<br> 6118 Volba prezidenta republiky 0
<br> 6171 Činnost místní správy 550.000
<br> 6310 Výdaje z finančních operací 7.000
<br>
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10.000
<br> 6399 Ostatní finanční operace 30.000
<br> CELKEM:
<br>
2.012.600,-
<br>
<br>
<br> ZŮSTATEK NA ÚČTU v Kč <.>
<br> 8115 Předpoklad zůstatku na účtu – 1.ledna 2019 4.790.000
<br> 6409/5901 Předpoklad zůstatku na účtu – 31.prosince 2019 4.316.645
<br>
<br> ROZPOČET JE SCHODKOVÝ,ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI BUDE HRAZEN Z PŘÍJMŮ LET MINULÝCH <.>
<br> Schváleno zastupitelstvem dne: 19.12.2018

Načteno

edesky.cz/d/2641456

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz