« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Záměr obce Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_obce_r8_010.pdf [4,71 MB]
č.j.MMB/0037698/2019 fVich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit„ darovat1 pronajmout,propaehtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako vým-osu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavhv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec ],z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> ].pronájemu - pozemku p.č.411/77 — ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 11 m2,- části pozemku p.č.392/63 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 158 m2,v k.ú.Staré Brno <.>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady knahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna? Malinovského nám.3,60I 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rntarova.marcelagřDbrno.cz)
<br> 2.pronájem dvou části pozemku — p.č.770/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o celkové výměře 31 m2,v k.ú.Jundmv (23 m2 + 8 ml) <.>
<br> č.j.MMB/0037698/2019 /Vich
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu í mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarovamarcelaQbmoez)
<br> 3.pronájem části pozemku p.č.917/1 o výměře 33 m2 a části pozemku p.č.3558/4 o výměře 60 mi,to vše k.ú.Bosonohy
<br> — » 7026/7 7029/7 7030/7 7072 7029/2 7030/2 / 7029/3 7 18,5 Wim-nm \ 7023/2 gm / 3550/4._.name.www >; fl: ".<.>.& “& 7070 7074/7 1004" “* 70 7073 7005 7003.7 Lokalita - Pražská,<,> *,101365151!an Brna,Maiemvý odaor ! l;“ 'l'l aut.anĚTŘE-qšógamvm ©
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne.IUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerovakalerina©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0037698/2019 IVich
<br> 4.prodej části pozemku 1).č.799 — ostatní plocha,ostatní ...

Načteno

edesky.cz/d/2639416

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz